veel gestelde vragen

Hieronder vind je antwoord op de veelgestelde vragen door flexwerkers en werkzoekenden. Staat je vraag er niet tussen? Laat het ons weten.

werk zoeken

Ik zoek werk. Wat moet ik doen?

Op onze website kun je zoeken naar banen en direct reageren. We kijken of je op basis van je ervaring en opleiding geschikt bent voor de functie. Wanneer je reageert op een vacature voer je eenmalig je persoonlijke gegevens in. 

Heb je nog niet de juiste vacature gevonden? Stuur dan hier je open sollicitatie. Binnen twee werkdagen ontvang je van ons een reactie.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn inschrijving of sollicitatie?

Je ontvangt binnen twee werkdagen van ons een reactie. Als je al staat ingeschreven, dan kunnen wij snel inschatten of je wel of niet in aanmerking komt voor de gewenste vacature. Het is verstandig om je zo volledig mogelijk in te schrijven.

Wat moet ik meenemen als ik me inschrijf?

Om een baan te vinden die zo goed mogelijk past bij jouw kennis, ervaring en wensen, hebben we informatie van je nodig. Bij inschrijving willen we in ieder geval het volgende van je weten:

 • NAW-gegevens
 • een geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • een referentie
 • tewerkstellingsvergunning, indien van toepassing
 • je BSN-nummer
 • je banknummer
 • een kopie van je cv, diploma’s en getuigschriften

Hoe kan ik me uitschrijven bij Jelle?

Je kan je uitschrijven bij Jelle door telefonisch contact op te nemen.

salaris

Hoe wordt mijn salaris bepaald?

Bij Jelle krijg je vanaf de eerste dag net zo veel betaald als het vaste personeel met dezelfde functie in het bedrijf dat jou inleent. Ook bij andere vergoedingen zoals overwerk, onregelmatigheidstoeslag, onkostenvergoedingen en reiskosten val je onder de beloningsregels van de inlener. 

Wat houd ik netto over?

Het is wettelijk niet toegestaan om netto salaris afspraken met werknemers te maken. We kunnen je natuurlijk wel helpen met het omrekenen van een netto salaris per week of maand naar een bruto salaris. Wij maken dan een proforma berekening waarop blijkt wat je netto van je salaris overhoudt. Dit is echter wel een indicatie omdat er altijd kleine omrekeningsverschillen kunnen gaan ontstaan.

Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?

Na het inleveren van je urendeclaratie maakt Jelle je salaris over. De verwerking van je urendeclaratie vindt plaats op iedere dinsdag uiterlijk 12.00 uur. Zodra je declaratie verwerkt is, is je salaris in principe binnen twee werkdagen op je bankrekening bijgeschreven.

Mocht er iets fout zijn gegaan met je salaris, dan wordt dit donderdag diezelfde week gecorrigeerd. 

Wat is loonheffing en waarom kan dit per week verschillen?

Loonbelasting en premie volksverzekeringen worden samen loonheffing genoemd, omdat ze als één bedrag door de inhoudingsplichtige (in dit geval Jelle) worden ingehouden en afgedragen. Loonheffing bestaat uit algemene heffingskorting en arbeidskorting. Dit is loonbelasting die iedereen in Nederland over zijn inkomen afdraagt.

Voordat je via Jelle aan het werk bent gegaan, heb je een loonbelastingverklaring moeten invullen. Aan de hand hiervan is de opgave van je loonheffingskorting vastgesteld. Je dient een opnieuw een loonbelastingverklaring in te vullen als er veranderingen komen in je persoonlijke situatie (bijvoorbeeld als je verhuist of bij het ingaan of stoppen van een uitkering). Loonheffing wordt per week berekend aan de hand van je gewerkte uren waardoor deze per week kan verschillen.

 

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

Eind januari ontvang je van Jelle een jaaropgave in het mijn.jelle portal. Deze jaaropgave is belangrijk bij het eventueel invullen van een belastingaangifte. Heb je in het afgelopen jaar kort gewerkt - bijvoorbeeld alleen in de vakantieperiode - dan heb je vaak recht op teruggave van premies en loonbelasting.

Wat is het minimum loon?

Er gelden minimum eisen ten aanzien van het salaris. Iedere werknemer heeft recht op een minimuminkomen.Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het wettelijk minimumloon. Voor werknemers onder de 21 jaar geldt het minimumjeugdloon. In principe wordt het wettelijk minimumloon twee keer per jaar aangepast. Op 1 januari en op 1 juli. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor een actueel overzicht van minimumlonen.

Betaal ik voor de dienstverlening van Jelle?

Nee, onze dienstverlening wordt betaald door de opdrachtgever. Je betaalt dus helemaal niets voor onze dienstverlening.

Wanneer kom ik aanmerking voor een loonsverhoging?

Bij Jelle wordt je beloond volgens de cao van je opdrachtgever. Jaarlijks vinden er cao-onderhandelingen plaats. Aan de hand hiervan vinden er salarisverhogingen plaats.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik als uitzendkracht?

Het vakantiegeld is 8,33% van je brutoloon en wordt wekelijks gereserveerd. Ook vakantiekrachten bouwen vakantiegeld op.

Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald?

Je vakantiegeld wordt volgens de CAO voor Uitzendkrachten in de laatste week van mei elk jaar automatisch uitbetaald. Tussentijds kun je vakantiegeld niet uit laten betalen, tenzij je twee weken of langer op vakantie gaat. Wanneer je opdracht is beëindigd en je direct je opgebouwde vakantiegeld en vakantiedagen uitbetaald wilt hebben, dan kun je dit bij je vestiging aangeven. Doe je dit niet, dan worden de reserveringen circa drie weken na het beëindigen van de opdracht automatisch uitgekeerd.

Wanneer kan ik mijn eindafrekening verwachten als ik uit dienst ben?

Wanneer de uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt worden niet-uitbetaalde reserveringen voor vakantie-, feestdagen, kort verzuim / bijzonder verlof en vakantiebijslag na zes weken uitbetaald. Dit geldt ook voor de opgebouwde compensatie-uren. 

reiskosten

Heb ik recht op een reiskostenvergoeding?

Er is geen wettelijke regeling voor reiskostenvergoedingen. Een werkgever is daarmee niet verplicht om je reiskosten te vergoeden. In veel cao’s is er een reiskostenregeling overeengekomen. Sommige bedrijven geven werknemers een standaard reiskostenvergoeding en andere bedrijven vergoeden de volledige kosten van het openbaar vervoer. Of je wel of geen reiskostenvergoeding ontvangt en hoe hoog, dat hangt dus af van het bedrijf waar je wordt uitgezonden. Uiteraard worden de reiskosten altijd vooraf met je besproken en overeengekomen, zodat je precies weet waar je aan toe bent

Wat is een kilometervergoeding?

Als je jouw eigen auto gebruikt voor de uitoefening van je werkzaamheden, dan is het gebruikelijk dat het bedrijf daarvoor een kilometervergoeding betaalt. Je dient het aantal gereden kilometers wel nauwkeurig te registreren door de adressen van de bezochte bedrijven en data te vermelden De vergoeding verschilt per cao.

Moet ik mijn vervoersbewijzen bewaren?

Sommige bedrijven komen je volledig tegemoet in de reiskosten op basis van de tarieven van het openbaar vervoer. Om alle door jou gemaakte kosten vergoed te krijgen, moet je een overzicht van gemaakte reizen met je OV-chipkaart of treinkaart met je wekelijkse urendeclaratie inleveren.

Hoe hoog is mijn reiskostenvergoeding?

De tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten hangt meestal af van de afstand tussen je huis en je werk. De werkgever kan voor iedere kilometer die de werknemer aflegt een bepaald bedrag belastingvrij vergoeden, ongeacht het vervoermiddel dat deze gebruikt. Dit bedrag verschil per cao.

loonspecificaties

Wanneer worden de loonspecificaties gepubliceerd?

Direct na de betaling van het salaris worden de loonspecificaties gepubliceerd.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

Eind januari ontvang je van Jelle een jaaropgave. Deze jaaropgave is belangrijk bij het eventueel invullen van een belastingaangifte. Heb je in het afgelopen jaar kort gewerkt - bijvoorbeeld alleen in de vakantieperiode - dan heb je vaak recht op teruggave van premies en loonbelasting.

Ik weet mijn wachtwoord of gebruikersnaam niet meer. Wat moet ik doen?

In het aanmeldingsscherm van Mijn Jelle klik je op 'wachtwoord vergeten' om een nieuw wachtwoord en/of gebruikersnaam aan te vragen. Ter controle dien je hiervoor wel de door jou opgegeven geheime vraag te beantwoorden, dus zorg dat je het antwoord hierop bij de hand hebt. Lukt het niet? Stuur een email naar info@jelle.com of bel naar jouw vaste contactpersoon bij Jelle.

Ik heb geen inlogaccount, hoe kom ik hieraan?

Neem contact op met je vaste contactpersoon bij Jelle. Je krijgt dan alsnog een inlogaccount.

Wat is wachtdagcompensatie?

In fase 1 & 2 krijg je je bij ziekte  de eerste twee ziektedagen niet uitbetaald. Dit zijn de wachtdagen. Ter compensatie van je eerste wachtdag krijg je iedere week per gewerkt uur een percentage van het bruto uurloon. Je ontvangt dus een hoger bruto uurloon. Dit wordt wachtdagcompensatie of wachtdagenvergoeding genoemd.

In fase 3 & 4 heb je nog maar 1 wachtdag waardoor de wachtdagcompensatie ook komt te vervallen. 

vakantiedagen

Ik wil een dag vrij. Krijg ik mijn salaris doorbetaald?

Volgens de CAO voor Uitzendkrachten kun je deze dag doorbetaald krijgen als je voldoende vrije dagen hebt opgebouwd. Werk je fulltime dan bouw je twee vakantiedagen per maand op. Je kunt op je salarisstrook zien of je voldoende dagen hebt. Je moet deze doorbetaling overigens wel zelf aanvragen.

Vrije dagen dien je aan te vragen via mijn.jelle.com

Hoeveel vakantiedagen krijg ik als uitzendkracht?

Doorbetaalde vakantiedagen bouw je op; ieder gewerkt uur wordt er een bedrag voor je gereserveerd. Werk je gedurende het hele jaar door 40 uur in de week, dan heb je op jaarbasis recht op 25 vakantiedagen. Als je minder werkt, heb je recht op een evenredig deel aan vakantiedagen. Omdat vakantiekrachten korter werken, hebben ze recht op een evenredig deel van het wettelijk minimumaantal van 20 vakantiedagen per jaar.

Krijg ik als uitzendkracht feestdagen doorbetaald?

Jazeker. Als je via Jelle als uitzendkracht werkt, dan krijg je op een officiële feestdag doorbetaald, zonder dat daar reserveringen voor worden opgebouwd. De feestdag moet dan wel vallen op een dag dat je normaal gesproken zou werken. Je krijgt op deze feestdag het gemiddeld aantal uren uitbetaald van de afgelopen 13 weken die je hebt gewerkt.

Kan ik een vakantiedag laten uitbetalen zonder dat ik vrij ben geweest?

Nee, je mag vakantiedagen alleen uit laten betalen op een niet-gewerkte dag. Als je in een week bijvoorbeeld twee dagen werkt, dan mag je die week drie vrije dagen laten uitbetalen. Als je de hele week hebt gewerkt, kun je dus geen vakantiedagen uit laten betalen.

Wat gebeurt er met mijn reserveringen als ik stop met werken?

Jelle maakt het opgebouwde bedrag zes weken na je laatste werkdag automatisch naar je over. Aan het einde van je dienstverband kun je uitbetaling van je reserveringen aanvragen. 

Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald?

Je vakantiegeld wordt één keer per jaar eind mei automatisch uitgekeerd. Bij het einde van je dienstverband wordt je vakantiegeld, samen met je opgebouwde bedrag aan vakantiedagen, na drie tot zes weken automatisch naar je overgemaakt. Je krijgt het dus altijd uitbetaald.

Het betaalde bedrag van mijn vakantiedag is lager dan een gewerkte dag. Hoe komt dat?

Voor de uitbetaling van vrije dagen wordt uitgegaan van het gemiddelde bruto dagloon van de voorgaande periode. Dit gemiddelde bruto dagloon wordt berekend door het totaal verdiende bedrag aan normaal gewerkte uren te delen door het aantal gewerkte dagen. Deze berekening kan hoger of lager uitkomen dan het bedrag dat je op dat moment per dag verdient.

Wat is kort verzuim en wanneer wordt dit uitbetaald?

Kort verzuim is een korte naar redelijkheid te berekenen tijd wanneer je vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden niet kunt werken. Dit zou bijvoorbeeld een doktersbezoek of tandartsbezoek kunnen zijn. 

Voor kort verzuim ontvang je als uitzendkracht in fase 1 en 2 een aanvulling. Deze aanvulling bestaat uit een percentage van het feitelijk loon verhoogd met de wachtdagcompensatie. Dit percentage en het opgebouwde bedrag aan kort verzuim staat vermeld op je loonstrook. Dit percentage is conform de NBBU CAO voor uitzendkrachten.

Heb je nooit gebruik gemaakt van kort verzuim en je stopt met werken, dan krijg je de reservering voor kort verzuim uitbetaald bij je eindafrekening. Gedetacheerden medewerkers via Jelle krijgen tijdens dit verlof het loon doorbetaald.

Wat zijn reserveringen?

Werk je parttime en/of niet het hele jaar, dan bouw je reserveringen op naar het aantal uur dat je werkt. Een reservering is een percentage van je salaris dat apart wordt gezet voor vakantiedagen, vakantiebijslag en kort verzuim. De vakantietoeslag krijg je één keer per jaar in juni automatisch op je rekening gestort. Als je dienstverband eindigt, worden alle gespaarde reserveringen na drie weken in één keer uitgekeerd.

Wat is vakantiebijslag?

Vakantiebijslag is hetzelfde als vakantiegeld. Je tegoed aan vakantiebijslag wordt één keer per jaar automatisch in mei uitgekeerd. Bij het einde van je dienstverband kun je uitbetaling van het bedrag aan vakantiebijslag aanvragen, samen met de rest van je opgebouwde reserveringen. Doe je dit niet, dan wordt het opgebouwde bedrag na zes weken automatisch naar je overgemaakt.

opleidingen

Wie betaalt mijn opleiding?

Als je via Jelle een opleiding mag volgen, dan stellen we samen een cursuscontract op. Daarin staat de naam en een omschrijving van de opleiding, evenals afspraken over de betalingsregeling. In sommige gevallen vragen we je om een eigen bijdrage, die je via een terugbetalingsregeling voor een deel weer kunt terugverdienen. De hoogte van je eigen bijdrage hangt af van de totale opleidingskosten en hoe lang je voor Jelle wilt blijven werken.

Welke opleidingen kan ik volgen?

Je kunt via Jelle op verschillende manieren werken aan je ontwikkeling. Je kunt snel nieuwe vaardigheden leren door het volgen van een cursus. Je kunt ook een mbo-diploma halen terwijl je werkt via een BBL traject (Beroeps Begeleidende Leerweg). Je leert het vak door een combinatie van leren en werken. Je gaat één dag per week naar school en je werkt vier dagen. Tijdens je werkdagen werk je in de functie waarvoor je wordt opgeleid. Zo leer je niet alleen veel over het vak dat je leuk vindt, maar doe je ook direct werkervaring op.

Wil je direct weten welke mogelijkheden er voor jou zijn? Neem dan contact op met jou vaste contactpersoon bij Jelle.

Hoe kom ik als uitzendkracht in aanmerking voor scholing?

Wil je graag een opleiding volgen, dan kan dat via Jelle. Wij kunnen je precies vertellen hoeveel ervaring en welke opleiding je nodig hebt om naar bepaalde functies toe te groeien. We kijken naar jouw belangen, naar de belangen van Jelle en het bedrijf waar je werkt of zou kunnen werken. 

Werk je in een bepaalde functie en wil je graag een aanvullende cursus volgen, dan kun je dit aangeven bij je vaste contactpersoon van Jelle. 

cao

Heeft Jelle een cao?

Als je als uitzendkracht via Jelle werkt, dan is jouw rechtspositie geregeld in de CAO voor Uitzendkrachten van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Deze cao werkt met een fasensysteem. Dat houdt in dat je rechtspositie zekerder wordt naarmate je langer voor hetzelfde uitzendbureau werkt. Download hier de CAO voor uitzendkrachten.

Is een uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Een uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst. De uitzendovereenkomst is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt er op neer, dat de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht met als bijzonderheid, dat de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaam te zijn. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming. In de CAO voor Uitzendkrachten is de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten geregeld.

Wat is fase 1, 2, 3 en 4?

Met het fasensysteem wordt het rechtspositiesysteem uit de cao voor uitzendkrachten bedoeld. De NBBU cao voor Uitzendkrachten kent vier fasen: Fase 1, 2, 3 en 4. Fasen 1 & 2 duren gezamelijk 52 gewerkte weken. In deze fasen geldt het uitzendbeding. 

Fase 3 duurt maximaal vier jaar waarin maximaal vier uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan. 

Fase 4 begint als fase 3 is voltooid. Als uitzendkracht heb je dan recht op een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. De telling in het fasensysteem begint opnieuw als in fase 1,2 en 3 begint de telling weer opnieuw als er tussen twee uitzendovereenkomsten een onderbreking zit van 26 weken of meer. 

Wat is een uitzendbeding?

Het uitzendbeding is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:691 lid 2) Een uitzendbeding betekent dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer:

 • de opdrachtgever afziet van de diensten van de uitzendkracht
 • de uitzendkracht zich ziek meldt 

Volgens artikel 7: 691 BW mag een uitzendbeding alleen worden opgenomen voor de duur van de terbeschikkingstelling tot het einde van fase1-2. Als de uitzendkracht zich ziek meldt, dan heeft hij (tijdelijk) geen formele werkgever meer. Op grond daarvan krijgt de uitzendkracht een uitkering van de ziektewet via het UWV.

pensioen

Bouw ik als uitzendkracht pensioen op?

Ja, wanneer je 8 weken hebt gewerkt en 21 jaar of ouder bent, neem je automatisch deel aan onze pensioenregeling. Wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, wordt het spaartegoed omgezet in een pensioenkapitaal.

Hoe wordt mijn pensioenpremie berekend?

Voor uitzendkrachten werkzaam in fase 2 wordt wekelijks 2,6% van je bruto salaris op een individuele pensioenrekening gezet. Dit is de Basisregeling.

Wanneer je werkzaam bent in fase 3 betaalt Jelle mee aan je pensioenopbouw. Hoeveel dit percentage is, wordt per jaar opnieuw vastgesteld. Jelle betaalt in ieder geval altijd 2/3 deel, en jijzelf 1/3 van dat percentage. Dit is de Plusregeling.

Voor de meest recente percentages en informatie bezoek je de website van StiPP.

Waar kan ik meer informatie over mijn pensioen vinden?

Het pensioenfonds van Jelle heeft de naam StiPP. Eens per jaar krijg je een overzicht van je opgebouwd pensioenkapitaal. Voor meer informatie kun je terecht op www.stippensioen.nl. Je kunt ook contact opnemen met 030 277 56 90. Kom je er niet uit, neem dan gerust contact met ons op.

> download brochure basispensioen
> download brochure pluspensioen

Ik heb vroeger bij Jelle gewerkt. Heb ik pensioen opgebouwd?

De pensioenregeling voor flexwerkers bestaat sinds april 1999. Als jij daarna langer dan 26 weken voor  Jelle hebt gewerkt, dan heb je hoogstwaarschijnlijk meegedaan aan deze pensioenregeling. De pensioenbeheerder is stiPP. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 030 277 56 90. Voor meer informatie kun je ook terecht op www.stippensioen.nl. Kom je er niet uit, neem dan gerust contact met ons op.

ziekte

Hoe meld ik me ziek?

Bij ziekte heb je recht op een uitkering (fase 1 en 2) of doorbetaling van je salaris (fase 3 en 4). Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 1. Voor aanvang van je werkzaamheden stel je het bedrijf waar je werkt persoonlijk op de hoogte van de reden van je afwezigheid
 2. Meld je persoonlijk en zo spoedig mogelijk ziek via mijn Jelle. Hiervoor dien je de volgende stappen te voeren: 
 • Inloggen op mijn Jelle;
 • Pijltje helemaal rechts klikken;
 • Klik op ziekte/beschikbaarheid;
 • Klik op nieuwe ziektemelding;
 • Invullen datum ziektedag (dit kan niet met terugwerkende kracht);
 • Invullen datum verwachting herstel;
 • Kan flexwerker nog wel ander werk verrichten? Klik op ja of nee;
 • Invullen datum bezoek arts (indien van toepassing)
 • Klik op opslaan.

Tijdens ziekte hoor je voor Jelle bereikbaar te zijn. Meld het ons dus als je, om welke reden dan ook, niet bereikbaar bent. Vermeld bij je ziekmelding altijd of je op je thuisadres of een ander adres verblijft. Dit in verband met een eventueel bezoek van de controleur. Lees het ziekterverzuimreglement (fase 1 & 2) of (fase 3) voor meer informatie. Uiteraard kun je ook contact opnemen met Jelle.

Hoe meld ik me beter?

Meld je telefonisch beter bij HCS, telefoonnummer 088 102 16 00. Dit kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Je bent zelf verantwoordelijk voor je betermelding bij HCS. Zorg ervoor dat je dit tijdig doet! Meld je ook zo spoedig mogelijk beter bij Jelle, in ieder geval op de eerste dag dat je weer gaat werken.

Hoe wordt mijn dagloon berekend?

Over de referteperiode van 1 jaar voorafgaand aan je ziekmelding worden alle loongegevens verzameld en gedeeld door 1 jaar. Van het berekende dagloon wordt 90% aan je uitbetaald. Er zijn 2 wachtdagen van toepassing waarover geen ziekengeld betaald wordt.

Wanneer krijg ik mijn ziektegeld?

Als uitzendkracht ontvang je 90% van je dagloon. De eerste keer dat je je ziek meldt, duurt het ongeveer 4 weken voordat HCS (de uitkerende instantie) je gegevens heeft verwerkt en de ziektewetuitkering op je rekening heeft gestort.

Heb ik als uitzendkracht recht op een zwangerschapsuitkering?

Ja, vrouwen die in verwachting zijn, komen in principe vanaf zes weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen lever je tijdig bij ons een doktersverklaring of een verklaring van de verloskundige in, waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat aangegeven. Het UWV stelt vervolgens je uitkering vast aan de hand van je loon over de laatste 13 weken.

Wil je eerder dan zes weken voor de bevalling stoppen met werken, dus nog voordat je recht hebt op een zwangerschapsuitkering, dan kun je een vrijwillige verzekering afsluiten bij het UWV.

Na de bevalling loopt je zwangerschapsuitkering nog maximaal twaalf weken door. Ben je, als direct gevolg van de bevalling, daarna nog arbeidsongeschikt, dan kom je in de Ziektewet. Gedurende maximaal 104 weken krijg je dan je salaris gedeeltelijk doorbetaald.

loonbeslag

Wat is een loonbeslag?

Bij loonbeslag wordt door een schuldeiser beslag gelegd op het salaris van de schuldenaar of diens uitkering. Loonbeslag wordt meestal uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen. Het grote voordeel voor de deurwaarder en schuldeisers is dat de schuldenaar niet meer de kans krijgt zijn inkomsten te verbergen of uit te geven. Hiermee is loonbeslag een effectief inningsmiddel.

Het loonbeslag wordt door een gerechtsdeurwaarder, in opdracht van de schuldeiser, uitgevoerd. De deurwaarder komt bij de werkgever of uitkerende instantie langs om een executoriaal- of conservatoir beslag te leggen. Bij een executoriaal beslag ligt er al een vonnis van de rechter. Dit vonnis kan dan direct ten uitvoer worden gebracht.

Het conservatoir beslag is een bewarende maatregel, in afwachting van een vonnis van de rechter. Dit houdt in dat de schuldeiser verzekerd is van betaling wanneer hij, na toestemming van de rechter, overgaat tot invordering.

Waarom houdt Jelle loonbeslag in?

Jelle heeft de plicht het loonbeslag uit te voeren. Naast het beslagexploot ontvangt deze van de deurwaarder een uitgebreide vragenlijst betreffende het inkomen van de schuldenaar. Jelle is verplicht deze vragenlijst binnen vier weken te beantwoorden, te ondertekenen en te retourneren. Doet Jelle dit niet binnen de gestelde termijn dan loopt Jelle het risico zelf te worden gedagvaard. In dat geval kan Jelle zelfs aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering.

Hoe wordt de hoogte van mijn loonbeslag bepaald?

De hoogte van het loonbeslag is per geval verschillend en is niet wettelijk vastgesteld. De wet bepaalt dat voor iedereen een beslagvrije voet geldt. Deze beslagvrije voet wordt gezien als het minimum inkomen waar de schuldenaar zijn vaste lasten, zoals huur, levensonderhoud, ziektekostenverzekering, van moet betalen. Op dit gedeelte van het loon kan geen beslag worden gelegd. Het gaat om een bedrag van 90% respectievelijk 45% voor de medewerker geldende bijstandsnorm, als de medewerker alleenverdiener respectievelijk tweeverdiener is.

De hoogte van de beslagvrije voet is onder meer afhankelijk van de burgerlijke status (getrouwd, vrijgezel, alleenstaand met of zonder kinderen) en het eventuele inkomen van de partner. Op welke wijze deze beslagvrije voet berekend wordt, is nauwkeurig omschreven in de wet. Naast het reguliere loon vallen ook het vakantiegeld, bonussen en een dertiende maand onder het loonbeslag.

Onkostenvergoedingen vallen buiten de beslagvrije voet. Voor schuldenaren die niet in Nederland wonen geldt geen beslagvrije voet. Indien echter de schuldenaar kan aantonen dat hij, buiten de bestaande vorderingen, onvoldoende middelen van bestaan heeft kan de kantonrechter op zijn verzoek een beslagvrije voet bepalen.

Wat gebeurt er met meerdere loonbeslagen tegelijkertijd?

Het is een werkgever toegestaan dat bij meerdere loonbeslagen de tweede (derde, vierde etc.) beslaglegger aangeeft dat hij zich in verband met het vrij te laten bedrag moet melden bij de eerste beslaglegger. De tweede beslaglegger moet namelijk op zijn beurt wachten. Een fiscaal beslag van de overheid/gemeente/belastingdienst gaat altijd voor de deurwaarder.

een huis kopen

Kan ik als flexkracht een huis kopen?

Ja, als flexkracht is het mogelijk een huis te kopen middels een hypotheek. Jelle is geen financieel dienstverlener, daarom adviseren wij je contact op te nemen met de hypotheekverstrekker die je op het oog hebt als je meer informatie wilt.

Kan Jelle mij een perspectiefverklaring geven?

Nee, Jelle is helaas niet aangesloten bij de Stichting Perspectiefverklaring. Wij kunnen je wel voorzien van een werkgeversverklaring en een intentieverklaring.

privacy

Mag Jelle inlichtingen inwinnen bij mijn vorige werkgevers?

Ja, maar alleen als jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Als je in je cv referenties hebt opgegeven, mag Jelle ervan uitgaan dat hij toestemming heeft. Jelle mag alleen informatie vragen die direct verband houdt met de functie. Er mag geen inbreuk gemaakt worden op je persoonlijke omstandigheden. Vragen over ziekteverzuim zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Als jij erom vraagt, moet Jelle je meedelen welke informatie er is gekregen via je vorige werkgevers.

Waarom controleert Jelle mijn identiteitsbewijs?

Als werkgever is Jelle verplicht om in het bezit te zijn van een kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle medewerkers en uitzendkrachten. Bij ons op kantoor controleren we tijdens je inschrijving jouw identiteitsbewijs en scannen deze in. Als identiteitsbewijs geldt alleen een paspoort of een ID-kaart. Een rijbewijs geldt niet als identiteitsbewijs. Als je identiteitsbewijs op korte termijn verloopt, dien je deze voordat je begint met werken te vervangen. Zonder geldig identiteitsbewijs mogen wij je niet uitzenden. Vergeet je identiteitsbewijs dus niet mee te nemen.

Hoe gaat Jelle om met mijn persoonsgegevens?

Jelle gaat zeer strikt met je persoonlijke gegevens om. Je gegevens worden in een systeem op de vestigingen verwerkt en uitsluitend door hen gebruikt. Wij verstrekken nooit zonder toestemming gegevens aan derden. Lees hier meer het privacy beleid van Jelle.

Jelle is verplicht zich te houden aan de Nederlandse AVG- en Europese GDPR wetgeving. Al jouw rechten en onze plichten zoals omschreven in deze wetgeving zijn van toepassing.

klachten

Hoe dien ik een klacht in?

Kwaliteit staat bij Jelle hoog in het vaandel. Klachten nemen we dan ook serieus. Wanneer er een klacht is, dan horen wij deze graag zodat we de dienstverlening van Jelle verder optimaliseren.  

Mocht je van mening zijn dat je niet correct bent behandeld, dan kun je dat natuurlijk gewoon zeggen. De meeste klachten worden mondeling opgelost in een goed gesprek. Lukt dat niet, of wil je liever de formele weg bewandelen, dan kun je de klacht schriftelijk indienen.

Je kunt je klacht als volgt indienen:

 • via het contactformulier op onze website
 • mondeling op ons kantoor bij de betreffende manager
 • per email: klachten@jelle.com
 • schriftelijk naar ons hoofdkantoor t.a.v. de klachtencoördinator

Kan ik een klacht anoniem indienen?

Nee, anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. We nemen klachten uiterst serieus en willen deze daarom persoonlijk met je afhandelen. Je identiteit wordt slechts bekend gemaakt aan personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de klacht.

Hoe en wanneer wordt mijn klacht afgehandeld?

De betreffende manager of klachtencoördinator zal je klacht binnen 1 werkdag afhandelen en/of contact met je opnemen om de ingediende klacht met je te bespreken en te komen tot een mogelijke oplossing van je klacht. Bij onze inhoudelijke reactie op je klacht zullen wij je aangeven op welke wijze wij je klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn wij verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

Wat kan ik doen als mijn klacht niet goed is afgehandeld?

Als je van mening bent dat je klacht niet juist is afgewikkeld, of dat je klacht naar jouw oordeel nog steeds niet bevredigend is afgehandeld, dan kun je dat schriftelijk kenbaar maken bij de klachtencoördinator van Jelle via het mail- of postadres van ons hoofdkantoor.