onze voorwaarden

Geld maakt niet gelukkig, maar het is wel belangrijk. Dat weten wij heel goed. Financieel hebben we het dus allemaal goed geregeld. Jelle heeft een eigen salarissystematiek ontwikkeld die hoger ligt dan de cao. Maar er is meer. Veel meer. 

bonus
Als doelstellingen worden behaald, staan er bij Jelle interessante persoonlijke bonussen tegenover. Hoe hoog de bonus is, is afhankelijk van je functie en de doelstellingen.

leaseauto
Afhankelijk van je functie, kun je in aanmerking komen voor een leaseauto. Je kunt kiezen tussen een mobiliteitsvergoeding of een auto.

mobiele telefoon en laptop
Als je voor het uitoefenen van je functie mobiel bereikbaar moet zijn, kun je in aanmerking komen voor een mobiele telefoon en laptop van Jelle.

studiekostenregeling
We faciliteren vakopleidingen, trainingen en coaching op het gebied van persoonlijke vaardigheden. Daarnaast biedt Jelle mogelijkheden waarin studiekosten geheel of gedeeltelijk vergoed worden.
 
reiskostenregeling

Heb je geen leaseauto, dan betaalt Jelle de maximale vergoeding die aan medewerkers van de belastingdienst onbelast mag worden verstrekt. Reis je met het openbaar vervoer, dan krijg je de werkelijk gemaakte kosten vergoed.

onkostenvergoeding
Afhankelijk van je functie kun je in aanmerking komen voor een vaste onkostenvergoeding.

vakantiedagen en ATV
Naast 25 vakantiedagen heb je, bij een fulltime dienstverband, recht op 6,5 ATV dagen. Je kunt er ook voor kiezen je ATV-dagen geheel of gedeeltelijk te laten uitbetalen.

pensioen
Je wordt automatisch opgenomen in de pensioenregeling van Jelle vanaf de datum dat je in dienst bent. Dit betekent dat er wordt gespaard voor je inkomen van later.