privacy statement

Gegevensbescherming en privacy statement

Jelle® zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. De persoonlijke gegegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegegevens (WBP) hieraan stelt en uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacy statement. 

Gegegevens websitebezoekers 

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Verwerking van persoonsvergevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy statement. Als u besluit uw gegevens naar Jelle te zenden, dan geeft u Jelle daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder: bemiddeling, uitzenden, detachering,  payroll, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, (3) om een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, (4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (5) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding, (6) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (7) om wet- en regelgeving na te kunnen komen.We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

Openbaarmaking van uw gegevens

Wij delen uw gegevens indien nodig, om voor u de juiste baan te vinden. Het is mogelijk dat de eigendomsstructuur van  Jelle wijzigt. In dat geval kunnen wij de door ons over u aangehouden gegevens delen met de nieuwe eigenaars van het bedrijf en hun adviseurs. U ontvangt daarvan een kennisgeving. Uw cv en gerelateerde gegevens worden naar potentiële werkgevers verstuurd, maar alleen wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn. Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties. Wij behouden ons tevens het recht voor om uw gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als Jelle. 

Inzage, wijziging of verwijdering van gegevens

(Uitzend)medewerkers en opdrachtgevers hebben via een eigen account inzage in een groot deel van de geregistreerde persoonsgegevens. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Jelle.

Wijzigingen privacybeleid

Jelle kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Jelle. Deze versie is opgesteld op 1 maart 2013.