klachtenregeling

Mocht u om welke reden dan ook ontevreden zijn over onze dienstverlening, organisatie of werkwijze dan willen wij u verzoeken om ons zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Het doel van onze klachtenregeling is primair om eventuele klachten naar ieders tevredenheid op te lossen en mogelijke hiaten in ons totale kwaliteitssysteem op te lossen om toekomstige klachten te voorkomen. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en afgehandeld.

Indienen van de klacht
U kunt uw klacht als volgt indienen:

Verstrekken van gegevens omtrent de klacht
Wij verzoeken u de volgende gegevens aan ons te verstrekken: