verdrag tegen geweld op de werkvloer

Er is in Nederland een verdrag gesloten tegen geweld en intimidatie op de werkplek. Volgens het kabinet kan dit niet ratificeren zonder een voorafgaand EU-besluit. Het gesloten verdrag stamt uit 2019 en staat vandaag de dag ineens weer in de schijnwerpers door de gebeurtenissen rondom televisieprogramma the Voice of Holland.

De EU-landen moeten volgens de minister van Sociale Zaken eerst een machtigingsbesluit nemen, hierdoor wordt het VN-verdrag tegen geweld en intimidatie op de werkvloer getalmd. Landen als Griekenland en Italië hebben al geratificeerd, maar het groene licht uit Brussel moet er nog komen.
 

Het verdrag

De nieuwe conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) verplicht werkgevers een plan van aanpak te hebben waarbij werknemers toegang hebben tot genderbewuste, veilige en doeltreffende klacht- en geschilprocedures. De indieners van deze petitie stellen dat daar een deskundige en onafhankelijke vertrouwenspersoon bij hoort.
 

Niet sluitend

Dit nieuwe beleid is natuurlijk niet sluitend maar kan al voor veel betering zorgen, zeker wanneer een bedrijf de risico’s goed voor ogen heeft. Een werkgever kan namelijk al snel zeggen dat er een beleid was wanneer er grensoverschrijdend gedrag plaats vindt, maar het gaat erom hoe dit beleid wordt uitgevoerd.

Wanneer het beleid wordt doorgevoerd, zullen wij je hier uiteraard over informeren. Meer over een veilige werkomgeving creëren vind je hier.