het 'the Voice' drama: hoe zorg je voor een veilige werkomgeving?

Het drama rondom het bekende televisieprogramma the Voice of Holland is overal een veelbesproken onderwerp geworden. Er komen steeds meer onthullingen naar boven over meerdere werknemers en kandidaten. Helaas komt grensoverschrijdend gedrag nog te vaak voor, ook op de werkvloer. Hoe zorg je als bedrijf voor een veilige omgeving voor je werknemers?

De voorzitter van het CNV stelt dat het bestrijden van seksuele intimidatie op de werkvloer complex is. Zo zouden werknemers met elkaar moeten kunnen praten. Daarnaast moeten werkgevers begrijpen dat aanranding en intimidatie in alle bedrijven voorkomt. Wat zorgbarend is, is dat 70% van het MKB geen vertrouwenspersoon heeft. 
 
De wet moet aangescherpt worden volgens het CNV en FNV, en snel. Ze wijzen op een internationaal verdrag tegen geweld en intimidatie op de werkvloer uit 2019. Nederland moet het ILO-verdrag nog ratificeren.

Opleiden en informeren

Terwijl vakbonden voorstander zijn van strengere wetgeving en een grotere rol voor de overheid houden onderzoekers en adviseurs zich meer bezig met het opleiden en informeren van werknemers en werkgevers. Zo zou het goed zijn als een arbeidsinspecteur wat vaker een bedrijf bezoekt, maar dat schept nog geen veilige situatie waarin werknemers elkaar kunnen aanspreken op misstanden. Of dat werknemers weten hoe ze moeten rapporteren aan een vertrouwenspersoon en wat er daarna gebeurt. Zo moeten werknemers beter worden voorgelicht over het gewenste gedrag in een organisatie, zo ook over de klachtenprocedures. Het is hierbij belangrijk dat slachtoffers weten waar ze zich kunnen melden binnen een organisatie. 

Vertrouwenspersoon Jelle

Bij Jelle hebben wij ook een vertrouwenspersoon. Naast onze eigen medewerkers, vinden we het belangrijk dat ook onze flexwerkers zich veilig voelen en dat er over het algemeen een veilige werkomgeving is. Zo is het belangrijk dat er afstemming bij onze inleners tussen vertrouwenspersoon, bedrijfsarts, ondernemingsraad en personeelszaken. Voor advies over dergelijke zaken staan onze accountmanagers altijd klaar voor een gesprek. 

Datum: 27 januari 2022