personeel naar kantoor of werken vanuit huis?

Inmiddels heeft de horeca de deuren weer geopend en gaan kinderen weer naar school. Toch wordt er door de overheid nog steeds het advies gegeven om zo veel mogelijk thuis te blijven werken. Hoe reageren bedrijven hierop? Volgens nu.nl dringen grote bedrijven nog niet bij hun medewerkers aan om op korte termijn weer vanuit kantoor te gaan werken. 

Veel bedrijven hebben zelfs nog geen definitieve startdatum voor het verrichten van de werkzaamheden vanuit de werklocatie. Naast de reden dat het advies nog steeds luidt om zoveel mogelijk thuis te werken, bevalt het ook goed. Volgens een woordvoerder van het KPMG geeft het grootste deel van de werknemers aan in de toekomst ook vaker thuis te willen werken.

pilot voor terugkeer naar werklocatie

Bij de gemeente Amsterdam wordt er ook vanuit gegaan dat het werken vanuit huis nog lang onderdeel zal zijn van het werkproces. Hier starten in juli een aantal pilots om te bepalen of bedachte plannen door het projectteam met betrekking tot de terugkeer van ambtenaren naar de werklocatie daadwerkelijk mogelijk zijn. Wanneer ambtenaren definitief terug kunnen komen naar de stadskantoren kan de gemeente op dit moment nog geen uitspraak over doen.

inventiever door thuiswerken

Bij Multinational Unilever is er ook nog geen datum vastgesteld waarop het personeel weer vanuit kantoor kan werken. Volgens een woordvoerder hebben de afgelopen weken aangetoond dat het ook niet noodzakelijk is om vanuit kantoor te werken omdat het werken vanuit huis ook goed gaat. KPMG en Unilever doen wel onderzoek hoe de kantoorlocaties ingericht kunnen worden rekening houdend met de anderhalvemeter regel. Unilever zal het openbaar vervoer zoveel mogelijk afraden op het moment dat personeel weer vaker vanuit kantoor kan komen werken.

Zowel KPMG als ING geven aan inventiever te zijn geworden door bijvoorbeeld bepaalde technieken toe te passen waardoor het werken vanuit huis effectiever gaat. ING laat weten dat zij hard hebben gewerkt om het werken vanuit huis goed te faciliteren en dat dit nu erg goed gaat. ING geeft aan nog geen concrete plannen te hebben om weer met een grote groep mensen naar kantoor te gaan.

na september nog steeds vanuit huis? 

Tot op heden gaat Shell er van uit dat het advies om vanuit huis te werken vanaf 1 september kan vervallen. Desondanks houdt het bedrijf rekening met de mogelijkheid dat grote groepen personeel tot eind 2020 thuis zullen werken.

Werk jij de komende tijd ook nog vanuit huis? In het artikel tips voor het werken vanuit huis geeft Jelle een aantal handige tips.

datum: 02-06-2020