corona uitbraken in vleesverwerkingsbedrijven

Hedendaags wordt er veel nieuws gedeeld over de snelle verspreiding van het coronavirus in verschillende slachthuizen. In de Verenigde Staten, Duitsland en ook in Nederland moesten slachthuizen de deuren sluiten nadat er een groot aantal besmettingen hadden plaatsgevonden. In de Verenigde Staten en Duitsland bleken de werk- en leefomstandigheden schokkend te zijn en kon het personeel op de werkvloer lastig werken op afstand.

In Nederland nemen de besmettingen in slachthuizen toe. Door de onverwachte hoge percentages besmette werknemers heeft de centrale organisatie voor de vleessector (COV) zelfs alle grote en middelgrote slachterijen opgeroepen om het personeel te laten testen op het coronavirus. Bij een steekproef bleken 21 van de 130 geteste werknemers bij een vleesverwerkingsbedrijf in Helmond besmet te zijn met het coronavirus. Hierdoor heeft de fabriek besloten de deuren tijdelijk te sluiten.

waarom vleesverwerkingsbedrijven?

Waarom vleesverwerkingsbedrijven zo kwetsbaar zijn voor het virus is niet duidelijk. Volgens woordvoerder Tjitte Mastenbroek van de NWA heeft dit waarschijnlijk niet te maken met het feit dat de medewerkers vlees verwerken. De Europese voedselautoriteit (bron = EFSA) wees al eerder op het gegeven dat er geen gevallen bekend zijn dat mensen besmet raken door voedsel. Bovendien heeft het virus een levend lichaam nodig om te overleven en zit er genoeg tijd tussen het moment dat het vlees in de fabriek en bij de consument ligt.

uitzendkrachten

Volgens VNV-bestuurder John Klijn bestaat een groot deel van het personeel van Nederlandse vleesverwerkingsbedrijven uit Oost-Europese uitzendkrachten, met name uit Polen en Roemenië. Vaak wonen zij dicht op elkaar in onderkomen dat geregeld is door uitzendbureaus. Daarnaast rijden zij vaak met elkaar mee waardoor ze dicht op elkaar in de auto of in het busje zitten (bron = nu.nl).

Ben je benieuwd hoe Jelle omgaat met de huisvesting en het vervoer van uitzendkrachten? Lees dit in het volgende artikel.

datum: 08-06-2020