hoe gaat Jelle om met huisvesting en vervoer van flexkrachten?

Om goed te kunnen presteren is het voor uitzendkrachten van belang om een juiste balans te vinden tussen werk en privé. In het selecteren van onze kandidaten proberen wij dan ook rekening te houden met zoveel mogelijk wensen van de kandidaat. Door vanuit de mogelijkheden van de kandidaat te denken, komen we tot een mooie match tussen opdrachtgever en kandidaat.

vervoer

Uiteraard zijn niet alle flexkrachten in het bezit van een rijbewijs. Op het moment dat zij niet de mogelijkheid hebben om met eigen vervoer naar de werklocatie te komen, proberen wij altijd een alternatief voor te stellen. Stel, de kandidaat heeft gesolliciteerd op een vacature waar je alleen kan komen met de auto dan zullen wij, waar mogelijk, een voorstel doen voor een optie waarbij het haalbaar is om met het openbaar vervoer te komen. Op deze manier proberen wij alle kandidaten een eerlijke kans te geven. Jelle maakt geen gebruik van pendelbussen of pendelauto’s.

huisvesting

Jelle probeert flexkrachten zo dicht mogelijk bij hun leefomgeving aan het werk te helpen. Jelle biedt geen mogelijkheden tot huisvesting van haar kandidaten omdat dit niet binnen de filosofie van Jelle past. Jelle staat voor een gelijke behandeling van flexkrachten ten opzichte van vaste medewerkers van de opdrachtgever. Desalniettemin zal Jelle alles in het werk stellen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de kandidaten en stelt het zich ten doel om deze groep verder te helpen in de maatschappij.

datum: 16-05-2022