arbeidstijdenwet en Jelle

De arbeidstijdenwet geldt voor alle werknemers, dus ook voor stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden van 18 jaar en ouder. In deze wet staan onder ander andere de regels over werktijden, pauzes en nachtdiensten. De regels zijn er om de gezondheid van de medewerkers te waarborgen, maar ook om werk en privé te kunnen combineren. In dit artikel lees je de belangrijkste informatie wat betreft deze wet. Daarnaast informeren wij hoe Jelle om gaat met het naleven van deze arbeidstijden.

Iedere organisatie dient zich te houden aan de algemene regels van de arbeidstijdenwet. Deze regels kun je lezen op de volgende pagina.

welke verplichtingen liggen bij de werkgever? 

De werkgever moet op grond van de arbeidstijdenwet voldoen aan een aantal zaken. Hieronder vertellen je hier meer over:

het arbeidstijdenbesluit 

Er bestaat naast de arbeidstijdenwet ook het arbeidstijdenbesluit. Hierin staan de algemene uitzonderingsmogelijkheden voor bijzondere situaties en aanvullingen op de wet vermeld. Deze uitzonderingen gelden voor bepaalde werknemers en situaties. Het toepassen van deze regels is, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan, zijn niet gebonden aan een vastgestelde sector. Ook zijn er aanvullende regels voor onder andere de binnen- en zeescheepvaart, de brandweer, de mijnbouw, de zeevisserij en de zorgsector. Voor deze sectoren gelden de algemene regels, maar ook de aparte sectorregels. 

hoe waarborgt Jelle de arbeidstijdenwet?

Zoals hierboven benoemd dient een werkgever zich aan een aantal regels en verplichtingen te houden voor wat betreft de arbeidstijdenwet. Jelle waarborgt dit onder andere door gebruik te maken van het systeem PEP Grid. Met PEP Grid is het mogelijk een rooster op een eenvoudige, overzichtelijke en efficiënte manier samen te stellen voor de flexkracht. In dit systeem kan de flexkracht zelf zijn of haar beschikbaarheid invullen. De Jelle medewerker matcht in PEP Grid de aanvraag van de inlener met de beschikbaarheid van de flexkrachten waarna het rooster gemaakt kan worden. Het systeem houdt van iedere flexkracht de werktijden bij, waardoor het niet mogelijk is dat flexkrachten vaker worden ingeroosterd dan het aantal uur dat zij volgens de wet mogen werken.

datum: 10-07-2020