wijzigingen per 1 januari 2023

Zoals elk jaar verandert de wet- en regelgeving. Soms gebeurt dit gedurende het jaar, soms vanaf 1 januari. Ook dit jaar is er een aantal wijzigingen die voor jou als inlener belangrijk is om over op de hoogte te zijn.

In dit webinar besteden we tijd aan de veranderingen omtrent de pensioenregelingen, eindejaarsuitkeringen en wekentellingen. 

Tijdens de webinars van Jelle is er alle ruimte om vragen te stellen. Mochten we een vraag niet weten te beantwoorden, dan komen we daar later op terug!

Datum: 22 november 2022
Tijd: 15.00 uur
Presentator: Corina de Bruin

Meld je direct aan: