wat een open boek

Hoe voer je een gericht selectiegesprek op basis van competenties? Dit boek geeft daar antwoord op en is daarom waardevol voor iedereen die selectie- gesprekken houdt. Het helpt je om mensen met de juiste waarde te selecteren. Een bron van inspiratie, met nieuwe inzichten en praktische tips.

de hoogste tijd

In maar liefst 94 procent van alle sollicitatietrajecten worden gesprekken of interviews als selectiemethode gebruikt, terwijl de voorspellende waarde ervan beperkt blijkt.

een vak apart

Om van een selectiegesprek een toekomstvoorspelling te kunnen maken die hout snijdt, moet je zoveel mogelijk relevante informatie boven tafel zien te krijgen. En de hoeveelheid relevante informatie die een kandidaat geeft, hangt in grote mate af van jou als interviewer. Dit boek helpt je dat vakmanschap te vergroten.

Bestel het boek op de Jelle Shop

prijs € 27,50  |   ISBN 978-90-819975-0-8   |   NUR 807