wettelijke aanpassingen op het minimumloon per 1 juli 2023

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) zegt dat mensen met een minimumloon en mensen die een uitkering krijgen ook moeten profiteren van de groeiende welvaart. Dit staat in artikel 14 van de WML, dat zegt dat het minimumloon en de uitkeringen moeten meegroeien met de gemiddelde stijging van de lonen.

Hoe wordt het minimumloon berekend? Dit wordt geregeld in artikel 14 van de WML. Ze kijken naar hoeveel de lonen gemiddeld stijgen in verschillende sectoren, zoals bij gewone bedrijven, sectoren met premies en subsidies, en bij de overheid. Het Centraal Planbureau (CPB) berekent dit.

Na afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2023:

In de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 staat wat dit betekent voor onder andere jongeren met een minimumloon en mensen die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen.

De aanpassing van het wettelijk minimumloon zorgt ervoor dat mensen met een minimumloon en mensen die een uitkering krijgen ook kunnen profiteren van de groeiende welvaart. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijk inkomen verdient en om het verschil tussen verschillende inkomensniveaus kleiner te maken. Het wettelijk minimumloon speelt een heel belangrijke rol bij het garanderen van een fatsoenlijk minimuminkomen voor werknemers en bij het bevorderen van een eerlijke samenleving.


Datum: 02-06-2023