Werkgevers moeten straks de CO2-uitstoot van werknemers bijhouden

Het is maar lastig om de klimaatdoelen te halen. Daarom wil het kabinet dat grote bedrijven de emissies van woon-werkverkeer en zakelijke reizen van hun werknemers gaan bijhouden. Dit zorgt voor een veel grotere werklast. 

Klimaatregel
Er ligt een nieuwe klimaatregel op tafel die eist dat grote werkgevers de CO2-uitstoot meten die werknemers maken bij het reizen voor en naar het werk. Met de metingen wil het kabinet de emissies in kaart brengen en normeren om zo de klimaatdoelen te kunnen behalen. Als gevolg zullen werknemers moeten gaan bijhouden op welke manier een werknemer zijn woon-werkverkeer aflegt: met het openbaar vervoer, de fiets of de auto. Ook zal er dan geregistreerd moeten worden welke auto iemand rijdt, om zo een duidelijk inzicht te hebben in de CO2-uitstoot van dat voertuig.

De nieuwe klimaatregeling is nog niet aangenomen, omdat vanwege de langdurige kabinetsformatie het nieuwe kabinet nog niet heeft kunnen instemmen met de nieuwe regeling. Hierdoor zal deze ook niet ingaan per 1 januari 2022. Wel is de verwachting dat het nieuwe kabinet alsnog snel akkoord zal gaan met de nieuwe regeling om zo het klimaatdoel van 60% minder broeikasgassen in 2030 te behalen.

Extra werklast
De nieuwe regeling zal ongeveer zevenduizend bedrijven treffen. De meeste van deze bedrijven blijken ook helemaal niet op de hoogte te zijn van de nieuwe regeling. Ook is men bang dat de regel niet heel effectief zal zijn, want wat schieten we er eigenlijk mee op? En zakt de uitstoot hierdoor? Dat zijn vragen die meerdere werkgevers hebben. 

De regeling heeft als doel de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Zo blijkt dat het woon-werkverkeer en zakelijke reizen samen al verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van alle mobiliteitsuitstoot in Nederland. In 2019, voor de coronacrisis, was de mobiliteitssector voor bijna 20% verantwoordelijk van de totale CO2-uitstoot. Het doel is om met de nieuwe regeling de uitstoot in kaart te brengen, zodat het kabinet vanaf 2026 een norm voor CO2-uitstoot kan gaan opleggen voor zakelijke reizen. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer reizen per openbaar vervoer, fiets of elektrische auto’s. Daarna zal er mogelijk ook een norm komen voor woon-werkverkeer, zo staat in de concepttekst van de regeling. Het is aan de regionale omgevingsdienst om bedrijven hierop te controleren.

Het staat dus vast dat bedrijven daadwerkelijk de gemaakte reizen van hun werknemers moet gaan bijhouden om deze maatregel uit te kunnen voeren. Daarbij komt ook kijken dat werkgevers vanaf volgend jaar geen onbelaste reiskostenvergoeding meer mogen geven over een thuiswerkdag. Dit heeft het kabinet bepaald vanwege de coronacrisis. Dit betekent dat de vaste reiskostenvergoeding voor veel werknemers zal komen te vervallen.

Datum: 6 januari 2022