Werken Nederlanders te hard?

Nederlanders houden van werken. Zo blijkt uit onderzoek dat Nederland kampioen is in het omgaan met werkdruk. Zo blijkt dat er nergens in Europa zo weinig werknemers uitgeput zijn na een werkdag als in Nederland.  


Daarnaast toont een ander onderzoek uit vijf verschillende Europese landen aan, dat Belgen, Duitsers, Fransen en Britten een stuk eerder met pensioen willen dan Nederlanders. Hoe komt dit zo? En werken we dan niet te hard?  
 

Verschillen in leeftijdsgroep 

In het onderzoek, van SD Worx, is er onderscheid gemaakt in verschillende leeftijdsgroepen. Het is opvallend dat met name de jongere leeftijdscategorie meer stress ervaart en eerder met pensioen wilt dan de oudere leeftijdscategorie. Zo bleek dat in de groep van 18 tot 34 jaar de Fransen graag al op hun 55ste met pensioen gaan, waar Nederlandse leeftijdsgenoten gemiddeld 60 als geprefereerde pensioenleeftijd opgaven. Binnen dezelfde leeftijdscategorie lag de voorkeursleeftijd in België op 57, en in het Verenigd Koninkrijk op 54. 

De huidige, wettelijke pensioenleeftijd ligt in België en Duitsland op 65 jaar en in Frankrijk op 62 jaar. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland ligt die grens op 66 jaar. 
 

Stress 

Ook is er in het onderzoek gevraagd naar het welbevinden van de werknemers. Opvallend was dat de verschillende leeftijdscategorieën hier in een tweedeling op reageerden. Zo zou vermoeidheid en stress bij jongeren veel vaker voorkomen dan bij ouderen. Daarnaast gaf 49% van de oudere doelgroep aan het gevoel te hebben dat ze zouden “bruisen van energie”, waar dat percentage bij jongeren maar op 24% lag.  

Deze werkdruk onder jongeren wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de ervaring van jongeren en hun zelfvertrouwen hierin. De meeste jongeren zijn nog minder vertrouwd met hun takenpakket waardoor een goede werk-privé balans vaak lastiger wordt. Ook heerst er vaak nog financiële onzekerheid bij jongeren.  
 

Nederlanders kennen minste stress 

Toch kennen Nederlanders het minste stress! Hoe? Een prettige werkweek! In Nederland geven 95 op de 100 mensen aan zichzelf te kunnen zijn op de werkvloer. Ook geven veel Nederlanders aan het gevoel te hebben dat ze inspraak hebben op hun werk, dit wordt namelijk als zeer belangrijk ervaren.  

Bij Jelle vinden we dit ook belangrijk, omdat we echt kijken naar de persoon achter de werkzoekende. We gooien werknemers niet zomaar in het diepe, maar moedigen ze graag vanaf de zijlijn aan. Dat betekent concreet dat we iemand persoonlijke begeleiding willen bieden die hij/zij nodig heeft en dat deze persoon snel kan schakelen met een vast contactpersoon. Zo krijgt iedereen een persoonlijk ontwikkelingsplan, om persoonlijke én zakelijke doelen te kunnen behalen.  

Datum: 26-08-2021