De consument heeft weinig vertrouwen in de economie

Het vertrouwen in de economie was nog nooit zo laag. Volgens het CBS zijn consumenten somber over de economische situatie voor het aankomende jaar en daardoor minder geneigd om grote aankopen te doen. 

Vertrouwen blijft dalen
Het vertrouwen begon te dalen in September 2021 toen de inflatie steeds hoger werd. Sinds de oorlog in Oekraïne is de stijging in de inflatie alleen maar meer toegenomen en daarmee ook het vertrouwen meer afgenomen. Het vertrouwen uitgedrukt in een cijfer is –48 tegenover -39 een maand geleden. Dat betekent dat meer mensen pessimistischer zijn over de huidige situatie dan optimistisch. Ook is het vertrouwen aanzienlijk lager dan tijdens de lockdown ten tijde van de coronacrisis.

We blijven geld uitgeven
Het consumentenvertrouwen is een belangrijke indicatie waarmee geschat kan worden hoe de economie het de aankomende tijd gaat doen. Want als consumenten aangeven minder vertrouwen te hebben, dan kan dit leiden tot minder aankopen wat er uiteindelijk voor kan zorgen dat minder bedrijven kunnen groeien.

Toch blijkt dat de meeste consumenten meer geld uitgegeven dan afgelopen jaar. Afgelopen februari werd er namelijk 14% meer uitgegeven dan in 2021. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met het corona-effect. In vergelijking met 2 jaar eerder geven consumenten nu 0,4% meer uit.

Aan de andere kant gaat het nog heel goed met de werkgelegenheid. Het aantal werkelozen blijft namelijk afnemen en het aantal ontslagen ligt het afgelopen kwartaal een stuk lager dan voorheen.  Het werkeloosheidspercentage lag afgelopen maart op 3,3%, dat is ver onder het gemiddelde van afgelopen decennia.

Datum: 21-04-2022.