wat als de QR-check er ook op de werkvloer gaat komen?

Het coronatoegangsbewijs brengt veel onrust met zich mee: volksgezondheid en vrije keuze staan met elkaar in strijd. Toch overlegt het kabinet de mogelijkheden voor een QR-check op de werkvloer. Werknemers die dat weigeren, kunnen hierom ontslagen worden.  

Dat werknemers ontslagen kunnen worden door het weigeren van het coronatoegangsbewijs verwachten arbeidsjuristen. Echter, werkgevers moeten kunnen aantonen dat het niet mogelijk is om hen op een andere manier veilig te laten werken, bijvoorbeeld door thuiswerken.  
 

Parlementaire steun 

Dat het kabinet het coronatoegangsbewijs wil doorvoeren op de werkvloer, wil nog niet zeggen dat het parlement hier hetzelfde over denkt. Toch is het als werkgever slim om na te denken over de eventuele gevolgen. Wat als jouw personeel niet kan thuiswerken en geen coronatoegangsbewijs wil tonen?  
 

Afstand houden?  

De loonbetaling mag alleen worden ingehouden door de werkgever wanneer het niet-werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. Zo moet de werkgever dus eerst alles eraan gedaan hebben om de werknemer, die de QR-check weigert, toch veilig te laten werken. Dit kan door thuiswerken of werken op veilige afstand van collega’s. Als beide opties niet mogelijk zijn, dan heeft de werkgever in dat opzicht er alles aan gedaan om veiligheid te waarborgen. Wanneer een werknemer hier niet aan mee wil werken, dan mag de werkgever de werknemer zonder loon naar huis sturen.  

Wel kan een werknemer beroep doen op gewetensbezwaren tegen vaccinatie en testen, wanneer het bijvoorbeeld botst met de persoon zijn/haar antroposofische levenswijze of religie. Hiermee beroept de persoon zich dan op zijn/haar vrijheid die in Nederland te allen tijde gewaarborgd dient te worden.  
 

Keerzijde 

Toch is ook bij gewetensbezwaren een ontslag mogelijk op de lange termijn. Dit gebeurt wanneer de werknemer met een arbeidscontract langdurig thuis komt te zitten. Zo kan dit namelijk resulteren in dat andere collega’s meer taken op zich zullen moeten nemen en overbelast raken. Ontslag is dan niet uit te sluiten.  
 

Hoe nu verder? 

Het is moeilijk te voorspellen hoeveel arbeidsconflicten betreft loon en ontslag door de QR-pas veroorzaakt zullen worden. Over het algemeen zullen de werkgever en werknemer er samen uitkomen, maar er zullen ook lastige situaties ontstaan. De verplichte QR-code is nog niet van toepassing, maar wanneer het zover is zal er ook bij Jelle gekeken moeten worden naar een passende oplossing. Mocht je hierover met ons in gesprek willen gaan, dan staan onze accountmanagers altijd voor je klaar.  

 

Datum: 17-11-2021