recordhoogte ziekteverzuim eerst kwartaal van dit jaar

Verpleeghuizen, thuiszorg en kinderopvang zagen het grootste arbeidsverlies tijdens de recente golf van het coronavirus en de griep eerder dit jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het ziekteverzuim in deze zorggebieden met ruim 10% gestegen. Het zijn ongekende percentages. 
 

Het totale ziekteverzuim steeg naar 6,3%. Dit is het hoogste percentage ooit gemeten door het CBS. Het verzuimpercentage over dezelfde periode in 2021 was 4,8%.

In april keerde de opwaartse trend om, blijkt uit de laatste cijfers van Arbo Ned en Human Capital Care. Twee arbodiensten, die ongeveer een miljoen medewerkers aansturen, halveerden het aantal ziektes van maart tot april toen corona en griep van het toneel verdwenen. Hierdoor daalde het ziekteverzuim van 5,6% naar 4,8%. Toch is het 0,5 procentpunt meer dan vóór de Corona-pandemie. Cijfers voor  mei zijn nog niet beschikbaar.
 

Gemiddeld ziekteverzuim

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het totale ziekteverzuim  in het eerste kwartaal 8,9%. Dit betekent dat 89 van de 1000 werkdagen verloren zijn gegaan door ziekte. In het eerste kwartaal een jaar geleden was dat nog 6,8%. Het ziekteverzuim was met 3,4% het laagst in de financiële dienstverlening.
 

Corona of griep?

Het is duidelijk dat Corona hier een belangrijke rol in speelt. Volgens een ander onderzoek van CBS en TNO gaf in 2021 ruim 8% van de medewerkers aan coronaklachten te hebben gehad tijdens hun laatste afwezigheid. Deze rapporten zijn bevestigd door testen. Een uitschieter is hier de zorg; met 11%. Bouw en handel scoort ook hoog met 9%. 

Griep en verkoudheid zijn nog steeds de meest genoemde redenen voor recente afwezigheden. In 2021 werd 30% van de werknemers getroffen. Dit wordt gevolgd door psychologische ontevredenheid, overmatige vraag en burn-out (6%). Bijna een kwart van de medewerkers zegt nog nooit afwezig te zijn geweest.
 

datum: 01-06-2022