Prinsjesdag: FNV stelt nieuwe centrale looneis

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag. Vakbond FNV stelt ieder jaar een dag voor Prinsjesdag een centrale looneis. Dit jaar ging dat even helemaal anders, FNV heeft de percentuele looneis namelijk afgeschaft. Dit jaar wil FNV dat cao’s volgend jaar afspraken gaan maken over een extra loon van 100 euro per maand.  


Deze verandering is ontstaan doordat de bond de loonverschillen ziet toenemen. Lagere loonschalen hebben namelijk niet zo veel aan een loonsverhoging van 5%, terwijl dit voor hogere loonschalen een prima stijging is. Als de verandering zou worden doorgevoerd, zal dit een stijging van 7,9% betekenen voor een werknemer met minimumloon, een stijging van 5,5% betekenen voor een modale werknemer en een stijging betekenen van 3,1% voor een werknemer met een drie keer modaal loon. Het is hierbij wel zaak dat de 100 euro boven op de inflatiecorrectie komt. De FNV gaat hierbij uit van 2% in 2022. 


Gaat de looneis er komen? 

Toch is de kans niet groot dat deze nieuwe eis wordt voortgezet. Als er gekeken wordt naar voorgaande jaren wordt het verschil tussen de looneis en de gerealiseerde loonstijging steeds groter. Zo was in 2019, 2020 en 2021 de looneis van het FNV nog 5%, waar er 2,77% gerealiseerd was in 2019 en 2,4% gerealiseerd was in 2020. In 2021 was er zelfs maar 1,8% gerealiseerd. Dit jaar zou de gemiddelde loonstijging dan op 7,5% liggen.  

Toch vindt de FNV dat ze een goede uitgangspositie hebben door de personeelskrapte in veel sectoren. Bij Jelle vinden we een passend salaris heel belangrijk. Iedereen werkt met plezier, maar het is natuurlijk wel zo fijn als daar iedere week of maand wat tegenover staat. Zodra er meer nieuws bekend is over deze looneis hoor je daar zo snel mogelijk over. Mocht je ondertussen nog vragen hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen.  

Datum: 22-09-2021