personeelstekort: bedrijven kunnen de snelgroeiende vraag niet aan

Gelukkig gaat het weer beter met de Nederlandse economie. Toch zit hier een keerzijde aan: bedrijven kunnen de snelgroeiende vraag niet bijbenen. Er is een flink personeel tekort. Hoe haal je in deze tijd je mensen binnen?  

Nu de economie zich herstelt van de coronacrisis, ontstaat er weer veel vraag bij bedrijven. Winkelstraten hangen vol vacaturebriefjes, werkgevers vechten om programmeurs en restaurants halen alweer koks uit Spanje. Een handige graadmeter voor hoe de economie zich de komende maanden gaat ontwikkelen is de inkoopmanagersindex (pmi). In juli kwam deze uit op 67,4. Dit is een zeer hoge score, doordat cijfers hoger dan 50 al duiden op groei.   

Bedrijven proberen de productie te verhogen, maar kunnen door gebrek aan grondstoffen en personeel niet aan de groeiende vraag voldoen. Het aantal exportorders steeg zelfs meer dan een maand geleden, stelt pmidata-leverancier Nevi maandag. Als gevolg hiervan schoten achterstanden weer omhoog. 

Zichtbare kloof 

De vraag groeit niet zo hard als direct nadat de economieën weer heropenden maar uit juli-gegevens blijkt dat er een aanzienlijke kloof is tussen vraag en productie. Volgens economen is dit verschil in aanwezigheid sinds het bestaan van de inkoopmanagersindex nooit eerder zo groot. De vraag die hieruit volgt is dan ook of de grote vraag de groei van de economie uiteindelijk zal tegenhouden. 
 

Trend zal zich voortzetten  

Direct na de coronapandemie werd een grootschalige uitbraak aan ontslagen verwacht. De steunprogramma's van de overheid, zoals de loonsubsidie en vastelastensubsidie, doen het echter beter dan verwacht. De massale golf van werkloosheid kwam niet uit. Veel werkgevers hebben juist een tekort. 

Naar verwachting zal dit personeelstekort alleen maar erger worden. Er zullen veel mensen met pensioen gaan en een relatief klein aantal jongeren zal hun plaats innemen. Door deze vergrijzing zal het aantal mensen van 15 tot 75 jaar voor het eerst in decennia afnemen, tenzij er meer immigranten komen. Ondertussen blijft het aantal functies groeien. Het onvermijdelijke resultaat: het bestaande personeel staat nog meer onder druk. 
 

Hoe blijf je als werkgever interessant? 

Waar veel werkgevers nu de mist in schieten is dat er nog te veel gekeken wordt naar werkervaring en diploma. Waar veel beter naar gekeken kan worden zijn talenten en vaardigheden. Wie is de persoon achter dat papiertje? Bij Jelle willen iemand écht leren kennen, zodat we iemand een baan kunnen aanbieden die bij die gene past en waar hij/zij gelukkig van wordt. Nu én in de toekomst. Want wat nu bij iemand past kan over een tijdje anders zijn. Die betrokkenheid zorgt ervoor dat we zien wanneer iemand zich verder ontwikkelt, of juist liever een stapje terug doet. 
 

Datum: 13-08-2021