NOW 2.0

Het kabinet is teruggekomen op het schrappen van de ‘ontslagboete’ bij het verlengen van de NOW. Hierdoor kunnen bedrijven nog steeds financieel benadeeld worden als zij besluiten om personeel te ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Woensdag 20 mei 2020 heeft het kabinet wijzigingen in de NOW-regeling bekend gemaakt. Lees hier meer over de gevolgen van deze aanpassingen voor de eerste aanvraagperiode NOW. Met betrekking tot de tweede steunronde is bijvoorbeeld bepaald dat deze geen drie maar vier maanden zal duren, tot oktober 2020. Daarnaast zal er een extra bepaling in de NOW 2.0 komen om misbruik bij ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen tegen te gaan.

Subsidieverlaging met 5% mogelijk bij collectief ontslag

Op het moment dat een organisatie een tegemoetkoming in de loonkosten op basis van de NOW ontvangt en een ontslagaanvraag indient voor minimaal 20 werknemers (collectief ontslag), kort het UWV het totale subsidiebedrag met 5% bij de subsidievaststelling. Als een werkgever tot een akkoord komt met belanghebbende vakbonden over de ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen ontkomt deze organisatie aan de 5% korting. Bij het ontbreken van deze vakbonden kan de werkgever een akkoord proberen te sluiten met een andere werknemersvertegenwoordiging.

Verlaging tegemoetkoming

Als er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag dat niet als collectief ontslag is aan te merken, zal er geen verlaging van het totale subsidiebedrag met 5% volgen. Het UWV trekt ook in dit geval wel via een formule het gehele loon (100%) van de ontslagen werknemers af van het subsidiebedrag. Waar de correctie onder de eerste NOW dus 150% is, wordt deze onder de NOW 2.0 100%. Het percentage verlies in omzet is (in tegenstelling tot bij de berekening van het subsidiebedrag) bij de correctie niet van invloed. In de praktijk kan dit ervoor zorgen dan werkgevers nog steeds een onevenredig deel of zelfs het totale subsidiebedrag verliezen. Ook is het ontslag zelf (op het moment dat dit wordt toegestaan door het UWV) niet kosteloos. De werkgever moet bijvoorbeeld een transitievergoeding betalen aan ontslagen werknemers.

datum: 04-06-2020