minder baby’s in Nederland

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat er steeds minder kinderen geboren worden in Nederland. Volgens het statistiekbureau heeft de daling te maken met het feit dat vrouwen langer studeren en meer flexwerken.

In 2010 werden er nog 182.000 kinderen geboren. In 2018 waren dat er nog maar 169.000. Daarnaast neemt het aantal kinderen per vrouw af. In 2010 kregen vrouwen gemiddeld 1,8 kind. Dit was nog maar 1,59 in 2018.

Het is een bekend gegeven dat vrouwen in tijden van een economische crisis minder kinderen krijgen, maar de daling van het aantal geboren kinderen heeft niet alleen een economische reden. Het ging in 2018 bijvoorbeeld veel beter met de economie dan in 2010, terwijl het aantal kinderen dat geboren werd toch is gedaald.

studie en werk

Het CBS komt met twee andere mogelijke oorzaken waardoor de geboortes afnemen. Het aantal mensen in de twintig dat een hbo of universitaire studie volgt is bijvoorbeeld flink gestegen. Deze doelgroep krijgt minder snel kinderen dan mensen die klaar zijn met een opleiding en al aan het werk zijn. Dit heeft onder andere te maken met de kosten dat het met zich mee brengt om kinderen te krijgen en het gegeven dat het afronden van een opleiding vaak wordt gezien als een voorwaarde voor het krijgen van kinderen.

Daarnaast kan de groei van het aantal flexibele banen ook invloed hebben volgens het CBS. In 2018 had 32,3 procent van de vrouwen een flexibel contract terwijl dit nog maar 25,9 procent was in 2010. De grootste stijging is te zien bij vrouwen onder de 30 jaar. ‘Vrouwen met een flexibele arbeidsrelatie krijgen minder vaak een kind dan vrouwen met een vast contract, wat onder meer verklaard kan worden door het lagere inkomen en de grotere mate van onzekerheid onder flexwerkers.’

datum: 27-07-2020