meer zekerheid flexkrachten door verkorten contractflexibiliteit

Brancheorganisaties ABU en NBBU zijn bereid om in de nieuwe CAO de contractflexibiliteit van 5,5 jaar te verkorten naar 4 jaar. Daarnaast willen de ABU en NBBU het uitzendbeding terugdringen van 78 naar 52 gewerkte weken. Dit geeft meer zekerheid voor flexkrachten. Volgens FNV is dit nog niet genoeg. De vakbond wil dat het uitzendbeding verkort wordt tot 26 weken en roept de politiek op om flexkrachten meer vastigheid te geven.

Volgens de ABU en NBBU klopt het dat ‘een steeds grotere groep uitzendkrachten steeds langer en soms structureel is aangewezen op uitzendwerk’. De ABU en de NBBU stellen vast dat een grote groep inleners ervoor kiezen om structurele werkzaamheden door externe flexibiliteit in te laten vullen. Dit zorgt voor minder mogelijkheden tot doorstromen en hierdoor worden de risico’s voor flexibiliteit vaak afgeschoven op de flexkracht. Hierdoor geven de ABU en NBBU aan dat zij in de komende CAO-onderhandelingen gaan inzetten op het bieden van meer perspectief voor uitzendkrachten. Onderwerpen die de ABU en NBBU gaan voorstellen bij de vakbonden zijn onder andere een verbeterde pensioenregeling, verkorting van uitzendduur en contractflexibiliteit, Investeringen in duurzame inzetbaarheid en invoering van standaard uitzendcontracten.

duurzame inzetbaarheid

Brancheorganisaties ABU en de NBBU zetten in op duurzame inzetbaarheid. Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Duurzame inzetbaarheid, dus onder meer investeren in scholing en ontwikkeling, biedt perspectief op de lange termijn. Wij zijn dan ook bereid om onze investeringen hierin te verhogen van 198 miljoen euro naar 365 miljoen euro.”

van uitzendbaan naar uitzendbaan

Op basis van een enquête onder 1000 uitzendkrachten en een vervolgonderzoek stelt het FNV dat ruim twee derde van de uitzendkrachten gemiddeld zeven jaar van uitzendbaan naar uitzendbaan gaat. Ruim een kwart van de uitzendkrachten geeft zelfs aan al langer dan tien jaar verschillende opvolgende uitzendbanen te hebben met weinig zekerheid van werk en inkomen. 

datum: 21-09-2020