meer vrouwen aan de top

De eerste kamer heeft onlangs ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel van ministers Dekker (VVD) van Rechtsbescherming en Van Engelshoven (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe wet gaat naar verwachting in op 1 januari 2022. 

De nieuwe wet moet zorgen voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Dit houdt in dat er vanaf volgend jaar twee nieuwe maatregelen ingaan. Zo zal er een ingroeiquotum gelden waarbij één derde van de raad van nieuwe beursgenoteerde bedrijven moet bestaan uit vrouwen. Daarbij moeten de vijfduizend grootste naamloze en besloten vennootschappen verplicht streefcijfers opstellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van de onderneming evenwichtiger te maken. Vervolgens moeten zij jaarlijks deze voortang rapporteren. 


Kansgelijkheid 

Minister Dekker zegt over de nieuwe wet dat het niet nodig zou moeten zijn, maar dat het noodzakelijk is als ‘’duw in de rug’’ om eindelijk eens werk te maken van diversiteit in het bedrijfsleven. Volgens Van Engelshoven zorgt het quotum voor meer gelijke kansen voor vrouwen en mannen en rekent het af met ’’de oude benoemingscultuur van ons kent ons”. Volgens haar is goed nieuws voor de kansengelijkheid, omdat een diverse top zorgt voor betere bedrijfsvoering.” 
 

Binnen Jelle 

Bij Jelle houden wij al rekening met diversiteit. Binnen onze organisatie is de verhouding mannen en vrouwen gelijk en bestaat het MT uit zowel mannen als vrouwen. Dit zorgt voor gelijke kansen binnen onze organisatie en een open cultuur. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er, naast professionele aandacht en prestaties, ruimte is voor plezier en vertrouwen in elkaar. Meer informatie over onze bedrijfscultuur vind je hier. 

Datum: 25 oktober 2021