lichte stijging werklozen in mei

In mei 2022 waren 323.000 mensen, ofwel 3,3% van de beroepsbevolking, werkloos. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat dit iets meer is dan de 3,2% (316.000) die in april van dit jaar werkloos waren. Eind mei regristeerde het UWV 165.000 huidig lopende WW-uitkeringen.
 

In mei hadden in totaal 3,7 miljoen mensen tussen 15 en 75 jaar geen betaald werk. Van deze aantallen worden 3,3 miljoen mensen niet tot de beroepsbevolking gerekend doordat ze de laatste tijd niet op zoek waren naar een baan of om de een of andere reden niet konden werken. Denk aan gepensioneerden en mensen met een handicap. De afgelopen drie maanden daalde de groep met gemiddeld 23.000 per maand en bereikte daarmee het laagste niveau sinds mei 2009.
 

Stijging beroepsbevolking

Meer mensen gingen op zoek naar werk, waardoor de beroepsbevolking juist toenam. Ook het aantal werkenden steeg van maart tot mei met gemiddeld 40.000 per maand tot 9,6 miljoen. Het feit dat meer mensen naar een baan zijn gaan zoeken, heeft echter ook geleid tot een stijging van de werkloosheid. Maar de afgelopen drie maanden is de werkloosheid nog steeds aan het dalen.

Ten opzichte van april is het aantal WW-aanvragen in mei met ruim 10.000 afgenomen tot 165.000. Dit is een daling van 5,8%. Het aantal WW-uitkeringen daalde met zo'n 85.000 ten opzichte van het voorgaande jaar.
 

Datum: 13-06-2022