langer partnerverlof vanaf 1 juli

Per 1 juli 2020 is het geboorteverlof voor partners uitgebreid. Vanaf dan kunnen partners maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen.

hoe was het geregeld?

Van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020 hadden partners recht op eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Op het moment dat een partner bijvoorbeeld 5 dagen vier uur per dag werkte dan kreeg hij of zij 20 uur verlof, namelijk 5 x 4 uren. De werkgever betaalde het loon in het geheel door gedurende het verlof. De verlofdagen van het geboorteverlof konden naar eigen wens worden opgenomen. Het verlof moest wel binnen 4 weken na de geboorte van het kind zijn opgenomen.

wat verandert er?

Vanaf 1 juli 2020 wordt het verlof met vijf weken verlengd. De partner krijgt in deze periode een uitkering van het UWV van 70 % procent van het salaris. De werkgever heeft hier dus geen loonkosten. Het aanvullende verlof moet binnen een half jaar worden opgenomen en hoeft niet aansluitend plaats te vinden. Als een partner gebruik wil maken van het verlof moet hij of zij in de eerste vier weken na de geboorte een week vrij hebben genomen. Daarnaast moet het verlof in ieder geval een maand vooraf zijn aangevraagd bij de werkgever, behalve als dit niet mogelijk is door vroeggeboorte.

Partners hebben recht op bovengenoemd aanvullend geboorteverlof op het moment dat het kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt.

datum: 30-06-2020