Krappe arbeidsmarkt zorgt voor grote vraag bij uitzendbureau

Tot nu toe is er weinig van te merken van de recessie op de arbeidsmarkt. Hoewel het aantal vacatures licht is afgenomen, is de spanning op de arbeidsmarkt eind 2022 zelfs iets gestegen. Dit komt doordat er veel minder werklozen zijn, zo meldt het CBS. 

Voor degenen die dachten dat de grootste krapte op de arbeidsmarkt voorbij was, heeft het CBS mogelijk verrassend nieuws. Ondanks een sterke daling in het derde kwartaal van 2022, blijkt uit de cijfers dat de spanning op de arbeidsmarkt in het laatste kwartaal weer is toegenomen. Er waren maar liefst 123 vacatures per 100 werklozen in deze periode, wat betekent dat heel 2022 recordniveaus heeft bereikt met aantallen die nog nooit eerder zijn vertoond. 

De grote spanning op de arbeidsmarkt is vooral te danken aan de blijvende groei van het aantal banen, zo meldt het CBS. In het vierde kwartaal van 2022 groeide het aantal banen met ongeveer 85.000, waardoor er eind december maar liefst 442.000 openstaande vacatures waren. Net als in voorgaande kwartalen waren de meeste vacatures te vinden in de handel (89.000), zakelijke dienstverlening (73.000) en de zorg (64.000), die samen nog steeds de helft van alle openstaande vacatures vertegenwoordigen. Uitzendbureau’s volgen op de vierde plek met ongeveer 72.000 openstaande vacatures. 

Er zijn verschillende oorzaken voor de krapte op de arbeidsmarkt. Naast vergrijzing en ontgroening spelen ook andere factoren een rol. Het aantal mensen dat met pensioen gaat, neemt toe terwijl er minder mensen de arbeidsmarkt instromen. Daarnaast is er de afgelopen jaren sprake geweest van een enorme groei van het aantal banen op de arbeidsmarkt. Tussen het derde kwartaal van 2020 en 2021 nam het aantal banen toe met bijna 1 miljoen (precies 956.000 banen). In heel 2022 kwamen er nog eens 441.000 banen bij. Dit zijn groeipercentages die in jaren daarvoor niet zijn voorgekomen. 

De krappe arbeidsmarkt heeft ook gevolgen voor de kosten van uitzendkrachten. Het vinden van geschikt personeel wordt steeds moeilijker en de vraag naar personeel is hoog. Dit heeft invloed op de tarieven die uitzendbureaus in rekening brengen voor het leveren van personeel. 

Intelligence Group-directeur Geert-Jan Waasdorp stelt dat de huidige situatie op de arbeidsmarkt ervoor zorgt dat werkgevers extra moeite moeten doen. Bedrijven die momenteel bezuinigen op hun recruitmentafdeling, onderschatten volgens hem de complexiteit van de arbeidsmarkt en geven daarmee het signaal af dat het niet goed gaat met het bedrijf. Tevens nemen deze bedrijven de werving van personeel en hun eigen bedrijfsvoering niet serieus. 

Datum: 16-02-2023