Hybride werken is het nieuwe werken

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers en werknemers ook na corona-tijden de voorkeur geven aan de voordelen van thuiswerken. Ondanks dat er ook een deel kiest voor op kantoor werken, is de voorspelling dat na corona men toch wel twee dagen per week zal thuiswerken. 

Thuiswerken is de nieuwe manier van werken 
Cijfers van onder andere het CBS, KVK en MKB-Nederland bevestiging dit. Zo blijkt uit een enquête van deze organisaties dat ongeveer twee op de drie bedrijven, waar hybride werken mogelijk is, verwachten dit ook na corona te blijven doen. Twintig procent van deze bedrijven heeft nog geen goed beeld en de rest ziet het niet als een blijvend onderdeel van hun werkpatroon. 

Vooral de grote bedrijven met meer dan 250 werknemers, zijn zich aan het voorbereiden op het permanent thuiswerken van hun werknemers. De meerderheid van deze bedrijven gelooft dat thuiswerken een onderdeel wordt van hun bedrijfsvoering en 56% van alle grote bedrijven zal dit ook structureel gaan stimuleren.  Bij de kleine ondernemingen ziet ook de meerderheid hybride werken als een blijvende oplossing, alleen geven zij aan dit wel minder te stimuleren. Maar 35% is van plan hier proactief werk van te maken. 

De sectoren
In andere sectoren zoals bijvoorbeeld de horeca is thuiswerken geen of nauwelijks een optie. Toch ziet 1 op de 10 horecabedrijven wel de mogelijkheid om thuiswerken aan te bieden en zal dit ook zeker doen. Dit is dan voornamelijk het management, dat zijn administratie dan vanuit huis regelt. Als we kijken naar alle sectoren bij elkaar dan zien we dan ongeveer de helft van alle ondernemingen zich voorbereiden op hybride als onderdeel van hun bedrijfsvoering.  Bovenaan deze lijst staan de sectoren informatie en communicatie.

Verschillende meningen
Uit onderzoek van NTT Data onder internationale bedrijven blijkt dat veel werkgevers tevreden zijn over de manier waarop zij thuiswerken faciliteren door zorg te dragen voor hun werknemers, echter blijkt deze mening niet altijd overeen te komen met die van de werknemers. Zij hechten namelijk meer belang aan reistijden en werk-privébalans. 
Ook zouden werkgevers het verlangen om terug te keren naar kantoor overschatten, omdat 4 op de 5 bedrijven denken dat hun werknemers daaraan de voorkeur geven. Uit het onderzoek blijkt dat maar 2 op de 5 werknemers het liefst volledig op kantoor wil werken. Samengevat, blijkt dat 30% van de werknemers volledig thuis wilt werken, 30% op kantoor en 30% hybride. 

Ook binnen Jelle is het mogelijk om thuis te werken. Wij geven onze werknemers de mogelijkheid om hybride te werken en bieden ter compensatie een thuisvergoeding en materiaal om het thuiswerken wat aangenamer te maken. Uiteraard blijft er ook de mogelijkheid om op kantoor te werken als de thuissituatie het niet toe laat. Wil jij als werkgever ook overgaan op hybride werken, alleen ben je er nog niet uit over wat dit betekent voor jouw flexwerkers? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Datum: 23-11-2021