hoe handel je als werkgever wanneer een werknemer de coronaregels overschrijdt?

Wanneer is er reden van ontslag bij het negeren van interne en openbare coronaregels? In de basis is er op zichzelf onvoldoende grond voor ontslag, maar een arbeidsconflict kan er toch voor zorgen dat een werknemer ontslagen kan worden.  
 

Dit is namelijk waarheid geworden bij een werknemer van chemiebedrijf DuPont de Nemours in Dordrecht. De Rotterdamse rechtbank heeft hier dinsdag 16 augustus een uitspraak over gepubliceerd.  
 

Weigeren naar huis te gaan 

De werknemer bleek al hoestend op zijn werk aan te komen en weigerde naar huis te gaan, ondanks het aandringen van zijn collega’s. Een dag later had hij zich wel ziekgemeld, waarnaar hij 2 dagen later aangaf positief getest te zijn. Het gedrag is volgens de rechter wel aan te rekenen, maar niet onverantwoordelijk genoeg voor ontslag. Wegens verstoorde verhoudingen is toch de arbeidsovereenkomst ontbonden.  
 

Hoe handel jij? 

Dit soort situaties zorgen voor moeilijke overwegingen bij werkgevers. DuPont de Nemours heeft ervoor gekozen om een werknemer die al sinds 1999 in dienst was te laten gaan, ondanks de hoge kosten die hieraan verbonden zitten. Hierbij ook in acht nemend dat andere collega’s zich onveilig voelen door de situatie. De werknemer heeft namelijk naar alle waarschijnlijkheid één andere collega besmet.  

Bij Jelle vinden we het belangrijk dat medewerkers de coronaregels naleven, om dit soort situaties te voorkomen. Wanneer iemand zich niet lekker voelt raden wij aan om de regels van het RIVM na te leven. Daarnaast is het aan de werkgever de taak om de werkvloer Coronaproof te maken. Hieronder verstaan we werkplekken op 1,5 afstand van elkaar, desinfectiepompjes (bij binnenkomst) en het voldoende doorluchten van ruimtes. Jelle biedt voor werkgevers ook de mogelijkheid om zelftesten en mondkapjes af te nemen. 

Datum: 23-08-2021