Het kabinet wilt het minimumloon verhogen

Het kabinet Rutte lV wilt het minimumloon verhogen naar 11,89 euro per uur, om zo de ‘bestaanszekerheid’ voor de laagste inkomens te vergroten, zo staat in het coalitieakkoord. Nu is het minimumloog nog gebaseerd op een maandbedrag, wat uiteindelijk neerkomt op een uurloon tussen de 10 à 11 euro. 

Een verhoging van het minimumloon is niet een nieuw idee, zo hadden vrijwel alle politieke partijen die al in hun verkiezingsprogramma staan en was dit in 2019 al een veelbesproken onderwerp van vakbond FNV die pleit voor een minimumloon van 14 euro per uur. Toch verwacht het Centraal Planbureau (CPB) dat het kabinet met dit besluit een risico neemt, zo kan het leiden tot het verlies van tienduizenden banen voor laagopgeleiden en kwetsbare werknemers.

De economie
Een lange tijd hebben economen geroepen dat ‘’als het minimumloon omhooggaat, dan wordt ‘arbeid’ duurder’’. Met als gevolgd dat vele bedrijven minder mensen zullen aannemen en hun werkzaamheden zullen gaan automatiseren. Toch is dit niet helemaal correct. Uit onderzoek in Amerika blijkt namelijk dat een verhoging geen enkel effect heeft op de werkgelegenheid. Uit meerdere studies blijkt dat dit per regio kan verschillen, daarom is dit een discussie die tot de dag van vandaag nog heerst onder economen. 

Ondanks de verschillende meningen gaat het planbureau nog steeds uit van baanverlies. Dat komt ook omdat de bijstandsuitkering dan evenveel wordt verhoogd als het minimumloon, wat ertoe leidt dat er in de CPB-modellen mensen thuis blijven zitten. Want, wie een ruimere uitkering krijgt, voelt minder noodzaak te gaan werken.

Samen leiden de twee verhogingen er volgens het CPB toe dat 0,4 % van de banen, zo’n 30.000, verloren gaat, blijkt uit de doorrekening.

Banen met het minimum loon
Bij bijna 440.000 banen – een op de twintig – krijgen Nederlandse werknemers het minimumloon. Dat is bruto 1.725 euro per maand voor iemand die voltijd werkt. Als je mensen meerekent die hooguit 10 procent meer verdienen, gaat het om ongeveer 980.000 banen.

Voornamelijk in de uitzendbranche, horeca, cultuur, landbouw en overige dienstverleningen (o.a. callcenters) werken er veel mensen die het minimumloon krijgen. Slechts een kwart van hen heeft een vast contract en betreft vaak jongeren onder de 30 jaar. Ook arbeidsmigranten maken een groot deel uit van mensen die het minimumloon verdienen. Met name arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.

Andere oplossing
Met het verhogen van het minimumloon worden er dus risico’s genomen, doordat er een doelgroep kans loopt zijn baan te verliezen. Zo wordt er dan ook gepleit voor andere oplossingen als minder belasting betalen of belasting teruggeven aan de mensen met een minimuminkomen.   

Binnen Jelle willen we iedereen een prettige werkweek bieden. Dit doen wij niet alleen door een prettige werkomgeving te creëren, maar ook door ervoor te zorgen dat onze flexkrachten op tijd uit betaald krijgen en aan het einde van de maand zoveel mogelijk kunnen overhouden door ze een eerlijk salaris te bieden in samenwerking met onze opdrachtgevers. 

Datum: 20 januari 2022