Het aanvullend partnerverlof is minder voordelig dan verwacht

Het wordt voor mensen met een inkomen rond het minimumloon duurder om aanvullend partnerverlof op te nemen dan voor mensen met een modaal inkomen. NRC berekende dat het inkomen tijdens het verlof veel harder terugvalt door belastingeffecten. 
 

Partners hebben sinds vorig jaar juli recht op een week volledig betaald verlof na de geboorte van hun kind. Daarnaast is er de mogelijkheid ontstaan op vijf weken aanvullend partnerverlof, waar partners 70 procent van hun salaris uitbetaald krijgen door de UWV.  
 

30 procent achteruit 

Gemiddeld zorgt dit partnerverlof tot een netto-inkomensverlies van 20 procent. Bij lage inkomens is dit inkomensverlies rond de 30 procent. Dit komt door negatieve belastingeffecten. Met name rond het minimumloon (bruto €1.701 per maand) is het nadeel het grootst. Dit komt doordat de arbeidskorting bij lage inkomens veel harder omlaag gaat wanneer hun bruto-inkomen daalt. Deze berekeningen zijn door NRC gemaakt met behulp van online rekentool berekenhet.nl. Vervolgens is het nagerekend door een financieel deskundige.  

Op deze manier wordt het voor mensen met een lager inkomen nog minder aantrekkelijk. Natuurlijk kunnen mensen met een lager inkomen wel nog gebruikmaken van het kindgebonden budget en toeslagen. 
 

Wat kunnen werkgevers doen? 

Het is altijd wenselijk om vroegtijdig in gesprek te gaan met medewerkers over hun wensen m.b.t. partnerverlof. Jelle kan je hierbij helpen. Het is dan eventueel handig om bovenstaand voorbeeld uit te leggen. Werkgevers mogen hierbij best kritisch zijn, door de continuïteit. Er kan namelijk een personeelstekort ontstaan wanneer er meerdere werknemers tegelijkertijd aanvullend verlof opnemen. Wij kunnen de ondersteuning bieden die jouw bedrijf (tijdelijk) nodig heeft. Wil je weten hoe? Kom gezellig een keer langs! 

Datum: 30-08-2021