Het aantal vacatures in Nederland stijgt weer

Sinds september zien wij een snellere stijging in het aantal vacatures als de maanden hiervoor. We zijn echter nog niet terug op het oude niveau wanneer wij dit jaar vergelijken met dezelfde periode in 2019. Met -21% ligt het aantal vacatures nog onder de vacaturetrend van vorig jaar. We hebben ondanks de stijging in het aantal vacatures nog een flinke weg te gaan met elkaar.

Wanneer wij de resultaten van de maand september afzetten tegen augustus is een stijging van 5% waar te nemen. Dit is een van de grootste stijgingen sinds mei van dit jaar. In juni zagen wij nog een enorme dip in de aantallen met een vacature aanbod vermindering van -38%. Positief om te vermelden is dat in de meeste sectoren herstel waar te nemen is. Alleen binnen de horeca- en evenementen sector blijft herstel uit. De huidige maatregelen om Corona het hoofd te bieden hebben een direct weerslag op het vacature aanbod binnen deze sectoren.

Zorgsector is grootschalig aan het werven
Het lijkt erop dat de zorgsector lering heeft getrokken uit de eerste golf van de Corona crisis en lijken de werving op te hebben geschaalt. Het aantal vacatures in de verpleegkunde bevindt zich de afgelopen tijd ruim boven de trend van vorig jaar. Het is aannemelijk dat de zorgsector nu extra werft om opschaling te realiseren en te voorkomen dat reguliere zorg tijdens deze pandemie stil komt te liggen.

De bouwsector op oude niveau, verzekeringswezen minder herstel
In de bouw zien wij het aantal vacatures snel groeien. Met slechts 0,1% onder de trend van vorig jaar lijkt deze sector bijna weer op het oude niveau. In de verzekeringssector nemen wij minder herstel waar. Daar blijven de cijfers ruim -60% onder die van vorig jaar.

Corona maategelen directe impact werkgelegenheid horeca sector
Ten opzichte van vorig jaar is het aantal vacatures in de horeca sterk afgenomen. Als wij 2020 vergelijken met 2019 zien wij een daling van -51% in het vacature aanbod. Dat er nu zoveel minder mensen wordt gezocht in de horeca is een directe vertaling van de landelijke maatregelen.Uit de cijfers blijkt verder dat er in september meer gezocht werd naar medewerkers voor klantenservice, verzorgenden IG en schoonmakers. Het beroep betontimmerman voert de lijst aan van de grootste stijgers in aantal vacatures, gevolgd door intercedent en opticien.
Vorige maand viel op dat er veelvuldig naar mensen in de detailhandel werd gezocht, maar deze sector is nu ingezakt. Het lijkt erop dat er meer vertakkingen ontstaan in het vacatureaanbod, waarbij sommige sectoren eruit springen met hun wervingsvraag.

Bij Jelle merken wij ook dat het aantal vacatures weer aan het stijgen is. Ook zien wij voor sommige sectoren uitdagingen ontstaan om hun flexibele schil weer goed op te kunnen bouwen. Wij kunnen organisaties hierbij helpen. Op dit moment hebben wij diverse uitzendkrachten beschikbaar. Benieuwd wie wij beschikbaar hebben binnen jouw sector? Neem contact op met je accountmager bij Jelle voor meer informatie.

Brond: Indeed 
Datum: 20-10-2020