diversiteit en inclusie

Jelle vindt, net als brancheorganisatie NBBU, dat iedereen die wil en kan werken dat ook moet kunnen doen. Wij staan dan ook voor diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Hier wordt mee bedoelt: het beschikken over een divers werknemersbestand en wederzijdse verbondenheid tussen deze groepen.

Met diversiteit op de werkvloer wordt onder andere bedoeld: een mix van mannen en vrouwen, verschillende generaties, meerdere achtergronden en werknemers met mogelijke arbeidsbeperkingen. Er bestaan dus verschillende vormen van diversiteit.

Er zijn verschillende beweegredenen om continu bezig te zijn met diversiteit en inclusie op de werkvloer. Brancheorganisatie NBBU noemt de volgende redenen:

Net als onze brancheorganisatie de NBBU staan we voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt. Ten allen tijden gaan wij discriminatie tegen op de werkvloer en bekijken wij hoe iedereen betrokken kan worden op de arbeidsmarkt. 

Extra informatie:
Praatplaat Inclusief Werkgeven om binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan.

Bron: NBBU
Datum: 22-03-2021