de risico’s van nachtwerk: begeleiding schiet te kort

Vergeleken met onze omgelegen landen telt Nederland de meeste nachtwerkers. Het is van belang dat werkgevers de ernst van hart- en vaatziekten en diabetes als gevolg van nachtwerken inzien. Toch gebeurt dit te weinig.  

Zo zouden mensen die in de nacht werken zeven tot acht procent meer kans hebben op hart- en vaataandoeningen, diabetes en slaapproblemen. Daarnaast lopen is de kans om op weg naar huis eenzijdig verkeersongeval te krijgen 5 keer zo groot als normaal.  


Aanzienlijke groei nachtwerkers 

Het aantal nachtwerkers in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen, tot circa 1,3 miljoen werkenden. Dit is bijna 15% van de werkende bevolking. Met name in de distributie en vervoer zijn nachtwerkers het meest aanwezig. Daarnaast zijn nachtwerkers ook te vinden in de zorg, de horeca, de ICT, de productie en de beveiliging. 
 

De nachtdienst 

Er wordt over een nachtdienst gesproken wanneer iemand een shift draait tussen 24:00 uur en 6:00 uur. Toch wordt dit in ieder CAO net weer wat anders gezien. 
 

Nachtdiensten bij Jelle 

Bij Jelle hebben bepaalde diensten ook nachtwerk, bijvoorbeeld bij Vergeer & Steenland. Dit zijn met name productiewerkzaamheden. We vinden het belangrijk dat er extra aandacht gaat naar flexwerkers die deze diensten draaien. Dit is uitgebreid opgenomen in ons CAO. Benieuwd naar wat de mogelijkheden zijn binnen jouw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.  

Datum: 5-11-2021