arbeidsuitbuiting vindt nog steeds plaats in Nederland en de aanpak ertegen faalt

Wanneer mensen in onmenselijke omstandigheden werkzaam zijn tegen vaak nog eens een veel te laag loon, noemen we dat arbeidsuitbuiting. Zo kwam er begin september naar voren dat het aantal meldingen van arbeidsuitbuiting met 70% is gestegen in 2021, daarnaast blijkt nu dat de Nederlandse aanpak hiertegen enorm faalt. 

De afgelopen jaren schommelde het aantal meldingen van arbeidsuitbuiting in Nederland tussen de 200 en 250. In 2021 is dit aantal gestegen naar 449. De kans is daarbij ook groot dat deze cijfers slechts een klein deel van het probleem laten zien. Veel slachtoffers zullen naar waarschijnlijkheid bang zijn om hun baan te verliezen of durven om andere redenen niet naar voren te stappen.  
 

Aanpak schiet tekort 

De Algemene Rekenkamer heeft in een onderzoek naar de mate waarin de Inspectie SZW erin slaagt om daders van bijvoorbeeld mensenhandel te bestraffen of slachtoffers van arbeidsuitbuiting te helpen, geconcludeerd dat de Nederlandse aanpak van arbeidsuitbuiting tekortschiet.  

Ondanks dat er extra geld beschikbaar is gesteld en het aantal inspecteurs is toegenomen, is de handhaving er niet op vooruit gegaan. Er worden steeds minder zaken overgedragen aan justitie. Ook werken de boetes die worden uitgegeven niet. Deze zijn veel te laag waardoor de boetes ‘geen pijn doen’. 

Zo zouden 27% van de meldingen die in 2016 zijn binnengekomen hebben geleid tot een opsporingsonderzoek, waar dit in 2019 nog maar 4% was. Dit is een aanzienlijk verschil. 
 

Informatie 

De inspectie SZW moet de minister betere informatie leveren. Zo kan het parlement worden ingelicht over wat de aanpak van de inspectie gaat opleveren. Hoe je het ook wendt of keert, arbeidsuitbuiting is verschrikkelijk. Iedereen hoort een passend salaris te krijgen voor het werk wat wordt geleverd. Dit vinden we bij Jelle erg belangrijk. Benieuwd naar onze kijk op salarissen? Neem contact met ons op.  

Datum: 01-10-2021