aanvraag tegemoetkoming flexwerkers

Flexwerkers die door de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor flexwerkers die minimaal de helft van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt en die geen uitkering kunnen ontvangen. 

Om de tegemoetkoming te kunnen ontvangen, moet de flexkracht aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan je de tegemoetkoming op deze pagina van het UWV aanvragen. 
 

Wanneer kan een flexwerker geen tegemoetkoming TOFA krijgen?

Flexwerkers hebben geen recht op de tegemoetkoming TOFA als zij over april 2020 1 of meer van de volgende uitkeringen of tegemoetkomingen ontvingen: bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewet-uitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW, een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie. 

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de website van het UWV

datum: 15-06-2020
update: 17-07-2020