Bedrijven in de problemen bij het opstellen van de jaarrekening

Steeds meer bedrijven komen in de problemen bij het opstellen van de jaarrekening. Dit komt door een te kort aan accountants. Zo is de krapte op de arbeidsmarkt namelijk ook erg voelbaar in de accountancy. 

Volgens berekeningen blijft er de komende jaren een tekort aan accounts, waardoor bedrijven in de problemen komen bij het laten controleren van hun jaarrekening. Uit onderzoek van de ING blijkt dat iets minder dan 40% van de accountantskantoren kampt met grote personeelstekorten. Dit is het hoogste percentage ooit gemeten.  

Een structureel probleem 
Het tekort is voornamelijk een structureel probleem. Zo zijn studenten minder aangetrokken tot de studie vanwege het negatieve imago van de sector en de hoge werkdruk en vertrekken veel ervaren accountants voor andere functies in het bedrijfsleven. Een andere oorzaak van deze krapte is de coronapandemie. Daarbij neemt ook het aantal bedrijven dat hun jaarrekening moet laten controleren toe, terwijl het aantal beschikbare accountantskantoren juist daalde. 

Te kort en stijgende prijzen 
Naar verwachting zullen de tarieven voor accountants dit jaar nog stijgen door de strengere wet- en regelgeving en de krapte op de arbeidsmarkt. 
Heb jij binnen jouw organisatie ook een te kort aan gespecialiseerd personeel op het gebied van techniek, productie, logistiek of administratieve werkzaamheden? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers, zodat wij na kunnen gaan wat wij hierin voor jou kunnen betekenen.

Datum: 9 december 2021