informatie voor inleners

Wat betekent dit voor mij?

Voor u verandert er voorlopig weinig, u krijgt de dienstverlening die u van ons gewend bent. Jelle hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met de relaties. Het introduceren van nieuwe contactpersonen zal de komende periode dan ook centraal komen te staan. Uiteraard zijn Marlous en Marjan hierbij betrokken.

Waar kan ik informatie vinden over Jelle?

Via de website is het mogeljik veel informatie te vinden over Jelle.  Mocht u specifieke vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de contacpersoon van Jelle die genoemd staat in de brief die u van ons hebt gekregen. 

4 thema's van Jelle

Hoog verloop zorgt voor hoge opleidings- en/of inwerkkosten en het brengt de continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden in het geding. Het is dus erg belangrijk dat flexwerkers, ondanks de uitzendovereenkomst, zich voor langere tijd aan je willen binden, betrokken zijn en zich echt willen inzetten. Voor het binden en boeien van onze flexwerkers staan vier thema’s centraal.