Jelle Academy

Jelle streeft naar een juiste match tussen opdrachtgever en medewerker. Daarbij wil Jelle de medewerker zo goed mogelijk in zijn of haar kracht zetten, ook tijdens de bemiddeling. De Jelle Academy helpt hierbij. Dankzij dit e-learning programma hebben onze medewerkers de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen met behulp van online leerlijnen.

Het is van belang dat een medewerker zich kan blijven ontwikkelen op het moment dat hij/ zij werkzaam is bij een opdrachtgever. Studytube levert hier een grote bijdrage aan waardoor de medewerker op een eigen tempo en zonder extra kosten aan zichzelf kan werken.

samen leerlijnen creëren 

Een voordeel van de Jelle Academy is de mogelijkheid tot het creëren van eigen leerlijnen voor de medewerkers. Hierdoor kan een opdrachtgever bij ons aangeven welke onderdelen aan bod moeten komen in de training en kunnen wij deze wensen in Studytube verwerken. Op deze manier kan de medewerker de opgedane kennis gelijk inzetten op de werkvloer bij de opdrachtgever. Deze kennis kan daarnaast getoetst worden binnen het platform.

Het is ook mogelijk een geheel onboardingsproces op te nemen in het platform Studytube. Dit is een proces waarin medewerkers alle stappen, verkregen vanuit de opdrachtgever, doorlopen om goed geïnformeerd en geïnstrueerd aan het werk te gaan. Voorbeelden van onderwerpen die hieraan toegevoegd kunnen worden zijn bedrijfsregels en instructiefilmpjes. In dit onboardingsproces kunnen ook herhalingscursussen en evaluaties worden toegevoegd.  

algemene trainingen 

Studytube biedt eveneens toegang tot algemene trainingen. LEAN- en HACCP-trainingen, modules op het gebied van vitaliteit en trainingen over veilig werken in de industrie vallen hier bijvoorbeeld onder.

Kortom: door het inzetten van de Jelle Academy hebben wij een belangrijk hulpmiddel tot onze beschikking waardoor medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en deze ontwikkeling bij opdrachtgevers in de praktijk kunnen brengen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden wat betreft de Jelle Academy?
Vul dan het onderstaande formulier in: